Στενή συνεργασία Δήμου και ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Συνάντηση του Δημάρχου Θόδωρου Μουριάδη με τον πρόεδρο και τα μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού και συζήτηση για τη ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Με τον Δήμαρχο Καβάλας Θόδωρο Μουριάδη συναντήθηκε την Πέμπτη 8/7/2021, ο Πρόεδρος του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας Μιχάλης Σωτηρίου και τα μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Αντώνης Κώστας και Σοφία Ενίσογλου.

Συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης της συνεργασίας του Δήμου Καβάλας και του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στον τομέα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της εργασιακής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.