ΤΕΕ: Εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος

Διαβάστε ποιες ειδικότητες αφορούν και μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής

Το Τεχνικό Επιμελητήριο πρόκειται να διεξάγει τις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς των ανωτάτων σχολών εσωτερικού και των ισότιμων σχολών εξωτερικού, για την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021, από απόσταση, μέσω διαδικτύου, σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι εξετάσεις αφορούν στις ειδικότητες: Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Μεταλλειολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Χωροταξίας & Πολεοδομίας, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Μηχανικού Ορυκτών Πόρων και Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης.

Υπενθυμίζεται πως για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η υποβολή, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται από την προκήρυξη των εξετάσεων, μέχρι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Τμήματος μέσω email στο [email protected] ή τηλεφώνου στο 2510227430, όπως και να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.teeam.gr.