2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Καβάλας: Erasmus με το βλέμμα στο Περιβάλλον και στη διαχείριση απορριμμάτων

Εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο "Act Local, Think Global" με συντονιστικό σχολείο από τη Δανία και εταίρους από Τουρκία, Λιθουανία και Ισπανία

Ένα από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus που το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Καβάλας και κατά τη διετία 2020-2022 συμμετέχει έχει τίτλο “Act Local, Think Global” με συντονιστικό σχολείο από τη Δανία και εταίρους από Τουρκία, Λιθουανία και Ισπανία. Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώθηκε στην Τουρκία η 1η συνάντηση εκπροσώπων της σύμπραξης. Στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να συζητηθούν και να διαπραγματευτούν τα επόμενα βήματα του έργου, να αξιολογηθεί και να αξιολογηθεί το πρόγραμμα του έργου, καθώς και οι δραστηριότητες. Πρόσωπα-κλειδιά από κάθε εταίρο συμμετείχαν στη βραχυπρόθεσμη κοινή εκδήλωση εκπαίδευσης προσωπικού.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις χώρες, τις πόλεις και τα σχολεία τους στους εταίρους. Ο Τούρκος συντονιστής του έργου παρουσίασε το εκπαιδευτικό σύστημα στην Τουρκία, ενώ διοργανώθηκε επίσημη επίσκεψη στην Εθνική Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Bahcelievler, όπου οι συμμετέχοντες είχαν συνάντηση με τον Emin Cikrikci, Περιφερειακό Διευθυντή Εθνικής Εκπαίδευσης, ο οποίος μίλησε στους συμμετέχοντες για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην Τουρκία, καθώς και για το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους και να λάβουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τις οργανωτικές, τοπικές και εθνικές πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων, εκθέσεις ανάλυσης με ομοιότητες, διαφορές και συμπεράσματα. Οι συμμετέχοντες στο έργο παρακολούθησαν ένα μάθημα, το οποίο προετοιμάστηκε από ένα σχολείο υποδοχής, με θέμα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενσωματωμένο σε διαφορετικά θέματα. Δόθηκε σεμινάριο στους συμμετέχοντες σχετικά με τις δράσεις για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην Τουρκία από μια εθελόντρια της «TEMA», μιας ένωσης που εστιάζει σε στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Τούρκος εταίρος μοιράστηκε την εμπειρία του στη διαχείριση απορριμμάτων και επιτυχημένα περιβαλλοντικά έργα που εφαρμόστηκαν στο σχολείο του σε τοπικό επίπεδο παρουσιάστηκαν στους εταίρους του έργου, καθώς και το πώς ενσωματώνουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες και έργα στο σχολικό πρόγραμμα.

Επίσης οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα αποτελέσματα, την ανάλυση και τα συμπεράσματα ενός «Αρχικού Ερωτηματολογίου Πολιτιστικής Ευαισθητοποίησης», που εφαρμόστηκε στους οργανισμούς-εταίρους. Η βραχυπρόθεσμη εκδήλωση εκπαίδευσης προσωπικού έχει προσθέσει μεγάλη αξία στο έργο και όλοι οι στόχοι της συνάντησης επιτεύχθηκαν.

Είχε, δε, πολλαπλά οφέλη για την ομάδα των συμμετεχόντων. Απέκτησαν καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών πρακτικών και πολιτικών σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, εντόπισαν ορισμένα παραδείγματα καλών πρακτικών και ενημερώθηκαν για καλές πρακτικές και μεθόδους για να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν στους οργανισμούς τους. Σε επαγγελματικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί εξάσκησαν και ανέπτυξαν/βελτίωσαν δεξιότητες επικοινωνίας στα αγγλικά, εφαρμοσμένη κριτική σκέψη, ικανότητες έρευνας και ερμηνείας, βελτιωμένες δεξιότητες παρουσίασης και διεθνούς ομαδικής εργασίας, αυξημένη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να εκπροσωπούν το ίδρυμά τους και αίσθηση συμβολής στην επιτυχία του έργου.