Καβάλα: «Πρασινίζει» και ομορφαίνει το πάρκο Φαλήρου

Θα φυτευτούν 50 δέντρα σκιάς, θάμνοι και ανθοφόρα φυτά, θα αντικατασταθεί-συμπληρωθεί το αρδευτικό δίκτυο και ο φθαρμένος χλοοτάπητας

ΟΔήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της εταιρίας Δ. Καφετζής & ΣΙΑ ΟΕ υπέγραψαν τη σύμβαση του έργου «Ανανεώσεις-Αναβαθμίσεις και Συντηρήσεις χώρων Πρασίνου Δήμου Καβάλας».

Με το συγκεκριμένο έργο εξασφαλίζονται παρεμβάσεις υψηλής αισθητικής άξιας και η κατασκευή υποδομών (αρδευτικό δίκτυο), για την πλήρωση νησίδων με φυτική γη, την ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους και την εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων.

Οι περισσότερες από τις προαναφερόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Πάρκο Φαλήρου. Πιο συγκεκριμένα, η ανάδοχος εταιρία θα φροντίσει για τη φύτευση πενήντα (50) δέντρων σκιάς, θάμνων και ανθοφόρων φυτών, ενώ θα προχωρήσει και στην αντικατάσταση-συμπλήρωση του αρδευτικού δικτύου και του φθαρμένου χλοοτάπητα.

  • Προϋπολογισμός: 58.012,69€
  • Χρόνος περαίωσης: 12 μήνες