Δήμος Καβάλας: Εργασίες καθαρισμού πρανών στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου

Αποψιλώθηκε χαμηλή βλάστηση και απομακρύνθηκαν κλαδιά από τις θαμνώδεις εκτάσεις της περιοχής

Στον καθαρισμό πρανών, στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, προέβησαν τις τελευταίες ημέρες οι εργαζόμενοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας.

Πιο συγκεκριμένα, φρόντισαν για την αποψίλωση της χαμηλής βλάστησης και την απομάκρυνση κλαδιών από τις θαμνώδεις εκτάσεις της εν λόγω περιοχής.

Ο Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλες συνοικίες του Δήμου Καβάλας.