Δήμος Παγγαίου: Η ύδρευση αναβαθμίζεται με 5 εκ. ευρώ. Αναλυτικά οι παρεμβάσεις

Προβλέπεται και νέο υδρευτικό δίκτυο και για μεταφορά νερού στις παραλίες-«Στόχος να υπερκαλύψει τις μελλοντικές απαιτήσεις του Δήμου μας» αναφέρει ο Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης

Ένα νέο έργο για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης στον Δήμο Παγγαίου, με παρεμβάσεις σε όλους τους οικισμούς του Δήμου και με προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ δρομολογείται στην περιοχή.

«Τα τελευταία χρόνια ολοκληρώσαμε μεγάλα έργα, ώστε να υπάρχει αυτήν την περίοδο επάρκεια νερού ύδρευσης σε όλους τους οικισμούς του Δήμου μας. Παράλληλα, παρακολουθώντας την ραγδαία οικιστική ανάπτυξη της περιοχής μας σχεδιάσαμε, μελετήσαμε και πετύχαμε τη χρηματοδότηση ενός νέου έργου συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ που θα υπερκαλύπτει τις μελλοντικές απαιτήσεις του Δήμου μας. Γιατί εμείς δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις, απλά διαμορφώνουμε το μέλλον μας», αναφέρει ο Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης.

Ποιες παρεμβάσεις περιλαμβάνει το έργο

 • Αντικατάσταση και αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού στις υφιστάμενες Υδρευτικές Γεωτρήσεις στη θέση Μονόλιθος
 • Ανόρυξη και αξιοποίηση 2 νέων γεωτρήσεων στο Παγγαίο όρος πλησίον του οικισμού Γαληψού συνολικά 280 m3 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του οικισμού Ορφανίου και των παραλιών Ορφανίου και Οφρυνίου

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή 5 νέων δεξαμενών ύδρευσης 1.000 m3 έκαστη στις περιοχές:

 • Μονόλιθος
 • Ορφάνι
 • Οφρύνιο
 • Γαληψός
 • Μουσθένη

Ξεκινάει επίσης η κατασκευή νέου υδρευτικού δικτύου συνολικού μήκους 13.500 μέτρων για μεταφορά νερού στις παραλίες:

 • Φωλιάς
 • Μυρτοφύτου
 • Ελαιοχωρίου
 • Νέας Περάμου και αμμόλοφων

Τέλος, λόγω της κλιματικής κρίσης, προβλέπεται η Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια) ονομαστικής ισχύος 350 kVA για χρήση σε έκτακτη ανάγκη.