Το Τμήμα Λογιστικής του ΔΙΠΑΕ Καβάλας στο Βίλνιους της Λιθουανίας

Τρία στελέχη της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του ΔΙΠΑΕ συμμετείχαν στην ετήσια διαπανεπιστημιακή συνάντηση AFECA IP

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας εκπροσωπήθηκε στην ετήσια διαπανεπιστημιακή συνάντηση (AFECA) η οποία έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας το Βίλνιους.

Το AFECA (Association des Formations Européennes à la Comptabilité et à l’Audit) είναι ένα δίκτυο πολλών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για την προώθηση της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στους τομείς της λογιστικής. Εκτός από τα ευρωπαϊκά μέλη, συνδέονται και πανεπιστήμια της Ελβετίας, των ΗΠΑ και της Νότιας Αφρικής.

Το ετήσιο αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων της ένωσης είναι το λεγόμενο AFECA IP (AFECA Intensive Program). Αυτή η 10ήμερη εκδήλωση πραγματοποιείται σε ένα από τα πανεπιστήμια μέλη εναλλάξ. Κάθε χρόνο περίπου 100 συμμετέχοντες (φοιτητές και καθηγητές/ακαδημαϊκοί) παρακολουθούν το πρόγραμμα.

«Zώντας σε μια περίοδο σοβαρών μετασχηματισμών που σχετίζονται με τα δεδομένα, τους ανθρώπους ή τις εμπειρίες, σκεφτόμαστε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη λογιστική εκπαίδευση, την έρευνα και την ψηφιοποίηση της λογιστικής. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε, υπάρχουν προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο για το επάγγελμα του λογιστή, γίνονται προτάσεις ότι η τεχνολογική γνώση πρέπει να ενσωματωθεί στα προγράμματα σπουδών και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των καιρών. Η ετήσια συνάντηση εκτός του ότι αναλαμβάνει να βρει λύσεις σε σοβαρές περιπτωσιολογικές μελέτες, προωθεί και διαφημίζει σε όλους τους συμμετέχοντες τις πόλεις των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν», αναφέρουν οι άνθρωποι του ΔΙΠΑΕ από την Καβάλα που συμμετείχαν στη συνάντηση.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Δρ. Αθανάσιος Α. Μανδήλας.

Στη φετινή συνάντηση που έλαβε χώρα στην Λιθουανία συμμετείχαν ο Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Δρ. Δημήτριος Κουρτίδης και ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Νικόλαος Καλαντζόπουλος.