Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας: Δεν υπάρχει χρονικός ή γεωγραφικός περιορισμός στη στήριξη των παιδιών μας

«Το Σωματείο στηρίζει 12 νέους που έχουν διαγραφεί από τα Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού της Περιφέρειας ΑΜ-Θ»: Ανακοίνωση του Σωματείου για το τι θεωρεί «οικογένεια και στήριξη»

Δεν υπάρχει χρονικός ή γεωγραφικός περιορισμός στη στήριξη των παιδιών δηλώνει το Σωματείο Εθελοντών «Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας», ξεκαθαρίζοντας με ανακοίνωσή του ότι «στηρίζει 12 νέους που έχουν διαγραφεί από τα Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού της Περιφέρειας ΑΜ-Θ».

«Το Σωματείο ποτέ όσο υπάρχει δε διαγράφει από την προστασία του ένα νεαρό ενήλικα», δηλώνουν οι εθελοντές και εθελόντριές του, ενώ παράλληλα ευχαριστούν τους δωρητές οι οποίοι στηρίζουν το έργο του.

Η ανακοίνωση του Σωματείου

Το Σωματείο Εθελοντών «Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας» στηρίζει τα παιδιά (που φιλοξενούνται στα ΠΠΠ Περιφέρειας ΑΜ-Θ, όποτε του ζητηθεί) και τους νέους που έχουν διαγραφεί από τα ΠΠΠ Περιφέρειας ΑΜ-Θ και αποτελούν μέλη μιας μεγάλης οικογένειας, όπως πραγματικά συμβαίνει σε κάθε σωστή και ολοκληρωμένη οικογένεια της κοινωνίας που ζούμε, χωρίς χρονικούς ή άλλους γραφειοκρατικούς περιορισμούς.

Για τους εθελοντές που συμμετέχουν στο Σωματείο «Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας», το «διαρκώς κοντά» στα παιδιά και στους νέους της καρδιάς μας, σημαίνει στην κυριολεξία ό,τι σημαίνει για μια «φυσική» οικογένεια. Δεν υπάρχει χρονικός ούτε γεωγραφικός περιορισμός. Το Σωματείο ποτέ όσο υπάρχει δε διαγράφει από την προστασία του ένα νεαρό ενήλικα. Για εμάς ακόμη και όταν κάνει οικογένεια θα είναι το παιδί που γνωρίσαμε στην πρώην Παιδόπολη και που το αισθανόμαστε έμπρακτα, ως μέλος της οικογένειάς μας.

Στην παρούσα φάση, το Σωματείο στηρίζει 12 νέους (που έχουν διαγραφεί από τα ΠΠΠ Περιφέρειας ΑΜ-Θ) στη ζωή τους και στην προσπάθεια να ενταχθούν ισότιμα στην κοινωνία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το Σωματείο τους παρέχει κάθε είδους στήριξη, συμβουλευτική, ψυχική και υλική  σε θέματα εργασιακά, ιατρικά, νομικά, οικογενειακά κλπ. Γενικά βρίσκεται κάθε μέρα, κάθε ώρα, όλο τον χρόνο δίπλα τους.

Ενδεικτικά αναφερόμαστε στη διαμεσολαβητική δράση, χάρη στην οποία έχουν λάβει την Ελληνική Ιθαγένεια 9 νέοι που φιλοξενήθηκαν στα ΠΠΠ Καβάλας και Δράμας. Χάρη σε αυτό, τους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εργαστούν και γενικώς να ζουν ως πολίτες της ΕΕ.

Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι οι εθελοντές-μέλη του Σωματείου προσπαθούν να επιτύχουν το υποστηρικτικό τους έργο με προσωπικό κόστος (δαπάνες, χρόνο, ψυχική δύναμη), αλλά και χάρη στη μεγάλη και σημαντική ευεργετική βοήθεια των Δωρητών του Σωματείου «Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας».

Όλους όσους στηρίζουν το έργο του Σωματείου, από καρδιάς το ΔΣ του Σωματείου τους ευχαριστεί, διότι όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε τους νέους μας, στις επίπονες προσπάθειες τους, για την επίτευξη των στόχων τους, εξασφαλίζοντάς τους την απαιτούμενη ασφάλεια.