Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας: Εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Ποιες ειδικότητες αφορούν

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διενεργηθούν με φυσική παρουσία-Τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας πρόκειται να διενεργήσει εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Οι εξετάσεις αφορούν στις ειδικότητες:

 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • Χημικών Μηχανικών
 • Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Λοιπών Ειδικοτήτων Μηχανικών (που έχουν ενταχθεί σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ Α 430)

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στο σύνδεσμο εδώ από 5 μέχρι 26 Μαΐου 2023.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εξέτασης, μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση εδώ.

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διενεργηθούν με φυσική παρουσία στα γραφεία του ΤΕΕ στην Καβάλα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός 20 ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση και τα δικαιολογητικά τους σε έντυπη μορφή, σε παλαιότερη εξεταστική περίοδο και τελικά δεν προσήλθαν ή απέτυχαν, υποβάλουν νέα αίτηση.

Όλα τα αρχεία των δικαιολογητικών υποβάλλονται σε μορφή .pdf, εκτός της φωτογραφίας που υποβάλλεται σε μορφή .jpeg.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της εξέτασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην προκήρυξη των εξετάσεων που μπορούν να δουν πατώντας εδώ ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Τμήματος στο τηλ. 2510 227430 και στο e-mail [email protected].