Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ: Εκπαιδευτική συνάντηση για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της τεκνοθεσίας

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Καβάλα και σ’ αυτή συμμετείχαν στελέχη του Κέντρου απ’ όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ και Κοινωνικοί Λειτουργοί από το Νοσοκομείο και τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της ΠΕ Καβάλας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 25-05-2023 στην πόλη της Καβάλας, εκπαιδευτική συνάντηση που διοργανώθηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, για τα στελέχη του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ., τους Κοινωνικούς Λειτουργούς-Ψυχολόγους του Κέντρου μας, τους κοινωνικούς επιστήμονες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών-Κέντρων Κοινότητας του Δήμου Καβάλας-Παγγαίου-Νέστου και Θάσου, με σκοπό την ενημέρωση των συμμετεχόντων και την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της τεκνοθεσίας.

Η Πρόεδρος του Κέντρου και μέλος του ΕΣΑΝΥ, Αναστασία Τζαμπαζλή απηύθυνε χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διατυπώνοντας τη δέσμευση να ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον κι άλλες παρόμοιες δράσεις σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ, σε συνέχεια των προηγούμενων εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ.

Στην ανακοίνωση του Κέντρου τονίζεται ότι «είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας ως προσκεκλημένη μας για το διήμερο των εκπαιδευτικών δράσεων του Κέντρου μας, την Παναγιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργό-Ψυχολόγο-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. Η συνεργασία και η συνεχής υποστήριξη της σχετικά με τα ζητήματα παιδικής προστασίας είναι πολύτιμη και μας παρείχε χρήσιμες κατευθύνσεις – διευκρινίσεις για τα ζητήματα της αναδοχής και ειδικότερα της επείγουσας αναδοχής, στα πλαίσια της προώθησης των εν λόγω θεσμών.

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν ότι καταλήξαμε στην απόφαση να συσταθεί άμεσα ένα δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Α.Μ.Θ., με συντονιστή το Κ.Κ.Π.Π.ΑΜ.Θ. Τα μέλη του δικτύου αυτού θα συνεργαστούν για την προώθηση και βέλτιστη εφαρμογή ενός ενιαίου πρωτόκολλου σε ζητήματα παιδικής προστασίας και ιδίως σε περιπτώσεις επείγουσας αναδοχής».