ΔΙΠΑΕ Καβάλας: Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη «Διεθνή και Ευρωπαϊκή Οικονομική». Οι αιτήσεις, η διαδικασία επιλογής των φοιτητών και το προβάδισμα που αποκτούν όσοι ολοκληρώσουν το πρόγραμμα

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα λειτουργήσει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Καβάλας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με αντικείμενο τη «Διεθνή και Ευρωπαϊκή Οικονομική», με τις αιτήσεις να έχουν ξεκινήσει τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και θα διαρκέσουν ως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου του 2023.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ερευνητικού χαρακτήρα και δεν έχει δίδακτρα. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταβάλουν άπαξ το κόστος εγγραφής (έξοδα φακέλου: 400 ευρώ).

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Οι φοιτητές που θα προκριθούν στη φάση προεπιλογής θα κληθούν σε συνέντευξη από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης τον Σεπτέμβριο του 2023 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΟΔ.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν αναμένεται να είναι σε θέση να διαθέσουν το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης για την παρακολούθηση των μαθημάτων, τη συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες των εργαστηρίων και τη μελέτη των θεραπευόμενων αντικειμένων. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχοντας διακριθεί στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, αποκτούν ένα προβάδισμα κατά την επιλογή τους ως δυνητικοί υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος.