Δήμος Καβάλας: Άρχισε η κατασκευή του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου… [φωτογραφίες]

Συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου που έχουν προϋπολογισμό 928.329 ευρώ

Υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος, Αστικής Ανάπτυξης και Βιώσιμης κινητικότητας, Αλέξη Γούλα, συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της περιοχής με σκοπό την τόνωση της οικονομίας της πόλης. Με βάση αυτόν τον σκοπό ο δημόσιος χώρος της περιοχής παρέμβασης χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

  1. Η πρώτη αφορά στους δρόμους, κυρίως γύρω από την περιοχή παρέμβασης και περιλαμβάνει, ως οδικούς άξονες κίνησης οχημάτων, τις οδούς Κουντουριώτου, Βενιζέλου, Δοϊράνης Ομόνοιας και Ύδρας,
  2. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στις οδούς-παρόδους που διασχίζουν το εσωτερικό της περιοχής μελέτης και που κατά κύριο λόγο αποτελούν ένα δίκτυο πεζοδρόμων αλλά και οδών ήπιας κυκλοφορίας και
  3. Η τρίτη κατηγορία αφορά σε κοινόχρηστους χώρους στάσης και αναψυχής, όπως και χώρους πρασίνου και ποικίλων φυτεύσεων.

Σημειώνεται ότι στο εγχείρημα συμμετέχουν με παρεμβάσεις τους, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο και ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας.

Η Ταυτότητα του Έργου

– Προϋπολογισμός: 928.329 €
– Χρόνος περαίωσης: 10 μήνες (Μάιος 2023-Μάρτιος 2024)
– ΕΣΠΑ 2014-2020

(Δελτίου Τύπου)