Διεθνής διάκριση για το 17ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας με θέμα το Περιβάλλον

Μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου βραβεύθηκαν με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το e-Twinning έργο "Climate Change Experiments"

Το 17ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το e-Twinning έργο “Climate Change Experiments“, ενώ τo έργο είχε διακριθεί και με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από την ΚΥΥ (Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης) που εδρεύει στις Βρυξέλλες και υπογραμμίζει την τελειότητα της εργασίας των μαθητών/τριών του Σχολείου στο συγκεκριμένο έργο e-Twinning, το οποίο αποκτά πλέον αναγνώριση στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο έργο συμμετείχαν 7 σχολεία από την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τουρκία. Σκοπός του έργου ήταν η καλλιέργεια της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, γνωστές ως «Δεξιότητες του 21ου αιώνα», που στόχο είχαν να προετοιμάσουν τους μαθητές για ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα (περιβαλλοντικό, κοινωνικό οικονομικό) που μετασχηματίζεται με έντονους ρυθμούς.

Επιπλέον, μέσα από πειράματα οι μαθητές γνώρισαν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή και έπειτα το σύνδεσαν με καθημερινές συνήθειες και πρακτικές, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν στην κουλτούρα πρόληψης, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού των συνεπειών της στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στο πεδίο της συμμετοχής και δράσης.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το πρόγραμμα οργανώθηκε στις παρακάτω φάσεις: Γνωριμία με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και σύνδεσή του με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, μελέτη του προβλήματος, κατανόηση του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόκληση του και ενδυνάμωση των μαθητών στην ανάληψη ενεργού δράσης για την προστασία του κλίματος μέσα από τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων σχετικά με ενέργειες, που ενδέχεται να επηρεάσουν το κλίμα (μείωση της σπατάλης ενέργειας και φυσικών πόρων στο σπίτι, στο σχολείο κ.ά.)

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με ποικιλία δραστηριοτήτων και μεθόδων. Δημιούργησαν κολλάζ, κατασκεύασαν μακέτες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπολόγισαν το αποτύπωμα του άνθρακά τους με τη χρήση λογισμικού και πρότειναν τρόπους μείωσης του. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το λιώσιμο των πάγων και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τέλος πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με τους εταίρους, όπου τα παιδιά γνωρίστηκαν μεταξύ τους και έπαιξαν μαζί διαδικτυακά παιχνίδια γνώσεων.

Τα αποτελέσματα της κοινής δουλειάς συνδυάστηκαν σε ένα e-Book που μπορείτε να ξεφυλλίσετε εδώ.