Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Ο Βασίλης Τσιάντος πρόεδρος του παραρτήματος Καβάλας

Η νέα διοίκηση του παραρτήματος προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 4/2

Στην Καβάλα την 04/02/2024 και ώρα 12:00 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Καβάλας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Εκλέχθηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος: Τσιάντος Βασίλειος
  • Αντιπρόεδρος: Σάλτας Βασίλειος
  • Γραμματέας: Ψιστάκης Γεώργιος
  • Ταμίας: Τρικκαλιώτης Γεώργιος
  • Μέλος: Βαβαλέσκος Αριστοτέλης
  • Μέλος: Βασιλειάδου Βασιλική
  • Μέλος: Μαδεμλή Φωτεινή
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Κορμά Χρυσούλα
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Ρούμπος Αθανάσιος