Το Νοσοκομείο Καβάλας στη Βουλή ως παράδειγμα προς μίμηση για την εξοικονόμηση πόρων

Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη επικαλέστηκε το Ίδρυμα ως εφαλτήριο σκέψης για τη χρησιμότητα της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων στην εξοικονόμηση πόρων στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

Το Νοσοκομείο της Καβάλας στη… Βουλή μέσω της Ομιλίας της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για τα Ανοιχτά Δεδομένα.

Η υπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το Νοσοκομείο Καβάλας, μεταξύ 17 Νοσοκομείων που συμμετέχουν στην προσπάθεια εφαρμογής των Ανοιχτών Δεδομένων, παρέχει σύνολα πληροφοριών ιδιαίτερα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ επικαλέστηκε το Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Καβάλας ως «εφαλτήριο σκέψης για τη χρησιμότητα της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων στην εξοικονόμηση πόρων στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης»

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η υπουργός για το Νοσοκομείο της Καβάλας

«Ένα ιδιαίτερο παράδειγμα, το οποίο θα είχε αξία να αναφέρουμε και μας έρχεται και από την περιφέρεια είναι το Νοσοκομείο Καβάλας. Κι αυτό, γιατί το Νοσοκομείο Καβάλας, μεταξύ 17 Νοσοκομείων που συμμετέχουν στην προσπάθεια, παρέχει σύνολα πληροφοριών ιδιαίτερα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως λχ. Στοιχεία Απογραφής Γραφείου Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού (Φαρμακείου) του ΓΝ Καβάλας, ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2017-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΤΡΟ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2017, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΪΟΣ 20217-Εξαγωγές Αποθήκης Τροφίμων Μαίου 2017, Πληροφορική-Τεχνικές Προδιαγραφές-Τεχνικές Προδιαγραφές Συμβάσεων Λογισμικού, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 31/12/2016-Στοιχεία απογραφής γραφείου διαχείρισης γραφικής ύλης 31/12/2016.

»Και αυτό το αναφέρω, γιατί θα ήθελα να αποτελέσει εφαλτήριο σκέψης για τη χρησιμότητα της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων στην εξοικονόμηση πόρων στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης».