Με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό προϋπολογισμού 3,9 εκ. ευρώ ενισχύεται το Νοσοκομείο Καβάλας

Η ενίσχυση προβλέπεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 2014-2020 και θα καλύψει ένα σημαντικό εύρος αναγκών του Ιδρύματος-Αναλυτικά ο κατάλογος των μηχανημάτων τα οποία θα αγοραστούν

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας θα αποκτήσει νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, προϋπολογισμού 3.977.000 ευρώ, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Ο νέος εξοπλισμός, ο οποίος θα καλύπτει ένα σημαντικό εύρος ιατρικών αναγκών, θα περιλαμβάνει:

 • ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
 • ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ-CT, 64 ΤΟΜΩΝ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΦΟΡΗΤΟ(χρήση ΜΕΘ)
 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ/ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
 • ΚΑΜΕΡΑ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ SPECT-CT
 • ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
 • ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
 • ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕΘ
 • ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ-ΙΣΟΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ
 • ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ