Ανοίγουν 219 θέσεις εργασίας στους δήμους του Νομού Καβάλας

Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ η οποία προβλέπει θέσεις κυρίως για την ΔΕΥΑ Καβάλας, αλλά και για οδηγούς αυτοκινήτων και εργάτες στην Καθαριότητα. Αναλυτικά οι ειδικότητες

Μετά από αρκετό καιρό αναμονής, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η πολυαναμενόμενη 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της avgi.gr, στους 4 δήμους του Νομού Καβάλας ανοίγουν 219 θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα 117 στον δήμο Καβάλας, 13 στον δήμο Νέστου, 84 στον δήμο Παγγαίου και 5 στον δήμο Θάσου.

  • Συγκεκριμένα για τον δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα για τη ΔΕΥΑΚ προβλέπεται από μια θέση ΠΕ Βιολόγου, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, ΠΕ Οικονομολόγου, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΠΕ Χημικού Μηχανικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστή, ΤΕ Μηχανικού Δομικών Έργων, ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη, ΔΕ Μηχανοτεχνίτη Βαρέων Οχημάτων και δύο θέσεις ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών. Όσον αφορά τον δήμο Καβάλας, προβλέπεται μια θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων, μια ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτων, 11 θέσεις ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου, μια ΔΕ Τεχνίτη Αμαξωμάτων, μια ΔΕ Τεχνίτη Μεταλλικών Κατασκευών, 9 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και 79 ΔΕ Εργατών Καθαριότητας.
  • Για τον δήμο Νέστου προβλέπεται μια θέση ΔΕ Επόπτη Καθαριότητας, μια ΔΕ Ηλεκτρολόγου, 3 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, 5 ΥΕ Εργατών και 3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
  • Για τον δήμο Παγγαίου προβλέπονται 2 θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 18 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου, 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και 62 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
  • Όσον αφορά τον δήμο Θάσου, προβλέπονται 5 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τις θέσεις εργασίας ανά την Ελλάδα [εδώ]