Αγρότες και Κτηνοτρόφοι της Καβάλας αντιδρούν στην αναγραφή της «ταυτότητας» των αγροτεμαχίων στις αιτήσεις για ενίσχυση

Τρεις Σύλλογοι με επιστολή τους ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μην εφαρμοστεί το μέτρο για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρις ότου ολοκληρωθούν από το κράτος οι απαραίτητες ενέργειες

Ηυποχρεωτική αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πλέον αναγκαία για να καταγραφούν οι πραγματικά καλλιεργούμενες εκτάσεις σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αναγκαιότητα της χρήσης του ΑΤΑΚ προέκυψε μετά και από την σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προς αποφυγή χρήσης πλαστών μισθωτηρίων και κατ’ επέκταση περιπτώσεων απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τη σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή, είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται στα συμφωνητικά αγρομίσθωσης όλα τα στοιχεία των αγροτεμαχίων, για να μπορούν να διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του ιδιοκτήτη-μισθωτή.

Ωστόσο, σε επιστολή τους οι Αγροτικοί Σύλλογοι δήμων Καβάλας και Νέστου και ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομού Καβάλας επισημαίνουν πρακτικά κωλύματα σχετικά με την εφαρμογή του μέτρο της υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΤΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και ζητούν το «πάγωμα» της εφαρμογής του μέτρου έως ότου διευθετηθούν από το Κράτος μία σειρά πρακτικών ζητημάτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Προβλήματα σχετικά με την καταχώρηση του ΑΤΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2018

«Με σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και με την έναρξη υποβολών των αιτήσεων ΕΑΕ για το έτος 2018 διαπιστώθηκε η υποχρεωτική καταχώρηση του ΑΤΑΚ και στα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, γεγονός που μας προκαλεί έντονο προβληματισμό για το κατά πόσο θα προλάβουμε  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ΕΑΕ και θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε το σύνολο των δικαιωμάτων μας.

Οι βασικές αιτίες του προβληματισμού μας είναι οι παρακάτω:

  1. Το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί σαν έργο στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να μην έχουν επιλυθεί θέματα νόμιμης κατοχής αγροτεμαχίων.
  2. Στην περιοχή μας υπάρχουν αγροτεμάχια ενοικιαζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης , την διεύθυνση Αναδασμού και Εποικισμού της Περιφέρειας αλλά και από την Εκκλησία για τα οποία δεν υπάρχει αριθμός ΑΤΑΚ.
  3. Σε πολλές περιπτώσεις ιδιοκτήτες ενοικιάζουν αγροτεμάχια στους παραγωγούς που δεν τα κατέχουν σε ποσοστό 100% (αλλά κατέχουν ποσοστό του αγροτεμαχίου), ή που δεν τα έχουν συμπεριλάβει σε κάποια αποδοχή κληρονομιάς εκ προθέσεως ή λόγω της καθυστέρησης των διαδικασιών ή για οικονομικούς λόγους, εξαιτίας του φόρου αποδοχής κληρονομιάς.
  4. Πολλοί εκ των συνιδιοκτητών αγροτεμαχίων δεν διαμένουν στην χώρα και είναι δύσκολη η επικοινωνία μαζί τους για την λήψη του ΑΤΑΚ, ιδίως σε περιπτώσεις που το ενοικιαστήριο είναι πρόσφατο ή πολυετές και παραμένει σε ισχύ.
  5. Σύμφωνα με αναφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ θα υπάρξει η δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας του καταχωρημένου ΑΤΑΚ κατά την στιγμή της δήλωσης αλλά μέχρι σήμερα δεν είναι κάτι τέτοιο εφικτό που σημαίνει πως ο παραγωγός δεν μπορεί να γνωρίζει αν ο ιδιοκτήτης του έδωσε τον σωστό αριθμό ή αν νομίμως κατέχει το αγροτεμάχιο που ενοικιάζει. Τυχόν πρόβλημα θα διαπιστωθεί κατά την πληρωμή των επιδοτήσεων του και αφού θα έχει καλλιεργήσει φυτικό κεφάλαιο επιλέξιμο για την λήψη άμεσων ενισχύσεων ή και συνδεδεμένων
  6. Αγροτεμάχια που συμμετέχουν σε προγράμματα του μέτρου 10 και 11 του ΠΑΑ που δεν θα μπορέσουν να δηλωθούν λόγω της μη ύπαρξης ΑΤΑΚ ή που θα διαπιστωθεί κατά τον διασταυρωτικό έλεγχο των ΕΑΕ πώς ο καταχωρημένος ΑΤΑΚ δεν είναι σωστός, θα δημιουργήσουν ποινή επί των δικαιούμενων ενισχύσεων των παραγωγών παρόλο που οι παραγωγοί θα έχουν τηρήσει άνευ παρέκκλισης της δεσμεύσεις των αντίστοιχων μέτρων.
  7. Στις ιδιόκτητες εκτάσεις και ειδικότερα στα αγροτεμάχια που δηλώνονται μεταξύ συζύγων (διαφορετικά Ε9) και δεν μπορεί να γίνει ενοικιαστήριο καθώς δήλωση καλλιέργειας κάνει μόνο ο ένας απ’ τους δυο ως αρχηγός αγροτικής εκμετάλλευσης.
  8. Αγροτεμάχια που γίνονται επινοικίαση ή ανταλλαγή μεταξύ παραγωγών με την μορφή άτυπων παραχωρητήριων.
  9. Εάν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο θα οδηγήσει σε φοροδιαφυγή, διότι έως σήμερα δηλώνεται και από τους ιδιοκτήτες και από τους καλλιεργητές (ενοικιαστές) η συναλλαγή στις φορολογικές δηλώσεις τους. Με την εφαρμογή του μέτρου (Δήλωση ΑΤΑΚ), εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ένα αγροτεμάχιο ΑΤΑΚ ,δεν θα μπορεί να δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, θα γίνεται συμφωνία με χαμηλότερο τίμημα με αποτέλεσμα να μην δηλώνεται και στην ΔΟΥ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους που καταδεικνύουν τα προβλήματα της υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΤΑΚ προτείνουμε τη μη εφαρμογή της εν λόγω απόφασης έως ότου να ολοκληρωθούν πρώτα από τη μεριά της πολιτείας ο αναδασμός και το κτηματολόγιο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα από το κράτος προς τους ιδιοκτήτες γης και αφετέρου από τους ιδιοκτήτες γης προς τους ενοικιαστές».