Ο πιο οικολογικός αλιευτικός στόλος στη Μεσόγειο βρίσκεται στην Καβάλα!

Ο στόλος των γρι-γρι στην Καβάλα είναι ο πρώτος που θα πιστοποιηθεί με οικολογικό σήμα για τις βιώσιμες πρακτικές που ακολουθεί, μετά από μια κοινή προσπάθεια WWF, ψαράδων και αλιευτικών ινστιτούτων-Διαβάστε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα

Για πρώτη φορά στη Μεσόγειο ένας αλιευτικός στόλος μπήκε στη διαδικασία περιβαλλοντικής πιστοποίησης αλιείας MSC και το πιο σημαντικό; Πρόκειται για τον αλιευτικό στόλο των γρι-γρι στην Καβάλα, ο οποίος είναι ο πρώτος που θα πιστοποιηθεί με οικολογικό σήμα για τις βιώσιμες πρακτικές που ακολουθεί.

Όπως αναφέρει στο skai.gr, γαύρος και σαρδέλα αλιεύοντα με οικολογικά πιστοποιημένο τρόπο έτσι ώστε να μην εξαντλούνται τα ιχθυαποθέματα. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια WWF, ψαράδων και αλιευτικών ινστιτούτων, που ξεκίνησε το 2013 και στηρίζεται από μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία διαθέτει αποκλειστικά στους καταναλωτές τα πιστοποιημένα αλιεύματα με ειδική σήμανση.

Διαβάστε τι αναφέρει για το πρωτοποριακό πρόγραμμα η WWF Ελλάς.

Μια ελπίδα για τα ψάρια και τους αλιείς γεννιέται στην Καβάλα

Υπάρχει τρόπος να εξασφαλίσουμε ψάρια για το μέλλον και να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της αλιείας στο περιβάλλον; Αυτός είναι ακριβώς ο στόχος της προσπάθειάς μας στην Καβάλα, όπου για πρώτη φορά στη Μεσόγειο ένας αλιευτικός στόλος μπήκε στη διαδικασία περιβαλλοντικής πιστοποίησης αλιείας MSC.

Το Marine Stewardship Council (MSC) είναι ένας διεθνής οργανισμός με στόχο την πιστοποίηση της βιωσιμότητας της αλιείας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 275 πιστοποιημένοι στόλοι στον κόσμο, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10% της ετήσιας παγκόσμιας αλιευτικής παραγωγής.

Τα οφέλη για τους αλιείς είναι η πιστοποίηση της βιωσιμότητας ενός στόλου, η ενημέρωση του καταναλωτή για το πού, πώς και από ποιον έχει αλιευθεί το προϊόν, η προτίμηση του καταναλωτή για αυτό και η καλύτερη τιμή που πιάνει στην αγορά. Σε όλο τον κόσμο, πάνω από 22.000 θαλασσινά προϊόντα φέρουν το σήμα του MSC, πιστοποιώντας ότι τα προϊόντα προέρχονται από βιώσιμη αλιεία.

Η πιστοποίηση MSC γίνεται με βάση 3 αρχές:

  1. Υπάρχουν ψάρια στο μέλλον-βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων.
  2. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον – ελαχιστοποίηση επιπτώσεων της αλιείας στο περιβάλλον (οικοσυστήματα όπως ποσειδωνία και τραγάνα, και άλλα είδη όπως δελφίνια και χελώνες).
  3. Αποτελεσματική διαχείριση με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Το WWF Ελλάς και η ΑΒ Βασιλόπουλος ξεκινήσαμε το 2011, σε συνεργασία με τους αλιείς της εταιρίας εμπορίας ψαριών «Μανιός» και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, το πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας του στόλου γρι-γρι που ψαρεύει γαύρο και σαρδέλα στην Καβάλα. Η «Επιτροπή Μικρών Πελαγικών Καβάλας» φέρνει για πρώτη φορά κοντά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να συνεργαστούν για την αποτελεσματική διαχείριση της περιοχής.

Το 2018 ολοκληρώνεται η φάση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με το οποίο έχουν συμφωνήσει οι εμπλεκόμενοι φορείς (διάβασε περισσότερα για το Σχέδιο Δράσης του προγράμματος εδώ).

Θα μπορέσουμε έτσι να διασφαλίσουμε ότι η αλιεία γρι-γρι στην Καβάλα θα γίνεται με σεβασμό στους πληθυσμούς των ψαριών και στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον. Για τους ψαράδες της περιοχής, αυτό σημαίνει εξασφάλιση για το μέλλον του επαγγέλματός τους. Σε εμάς τους καταναλωτές, δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε βιώσιμες επιλογές για να συνεχίσουν να υπάρχουν ψάρια στις ελληνικές θάλασσες για εμάς και τα παιδιά μας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται και με την υποστήριξη της ΑΒ Βασιλόπουλος, του εθνικού γραφείου WWF Ολλανδίας και του CML Foundation.

To Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Βελτίωσης Βιωσιμότητας του Αλιευτικού Στόλου περιλαμβάνει:

1. Ίδρυση της Επιτροπής Μικρών Πελαγικών Καβάλας. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο 2015 και συμμετέχουν οι: WWF Ελλάς, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, αλιείς γρι-γρι της Καβάλας, η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ), το Λιμενικό Σώμα, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, η Εποπτεία Αλιείας της Καβάλας, η Ιχθυόσκαλα Καβάλας και οι χονδρέμποροι αλιευμάτων της Καβάλας.

Στόχος της επιτροπής είναι η συμμετοχική και συμβουλευτική λήψη αποφάσεων διαχείρισης για τον στόλο γρι-γρι της Καβάλας. Η Επιτροπή θέλει να εξασφαλίσει:

  • την ορθή διαχείριση του στόλου ακολουθώντας μία πορεία προς την βιωσιμότητα με βάση τα πρότυπα πιστοποίησης του MSC,
  • την προώθηση των απόψεων όλων των συμμετεχόντων στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων
  • τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων κατά τη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων του στόλου.

2. Υποστήριξη και βελτίωση του στόλου και του συστήματος συλλογής δεδομένων

Στόχος είναι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης των ιχθυαποθεμάτων και συλλογής δεδομένων.

3. Προτάσεις σχετικά με τη διαχείριση του στόλου και της περιοχής δραστηριοποίησής του

Στόχος είναι η πρόταση δέσμης δυνητικών διαχειριστικών μέτρων με συνεκτικούς και σαφείς στόχους και εφαρμόσιμες ενέργειες διαχείρισης.

4. Συλλογή δεδομένων σχετικά με τις απορρίψεις (δηλαδή, τα ψάρια που πετιούνται στη θάλασσα επειδή είναι κάτω από το επιτρεπόμενο μέγεθος ή επειδή δεν είναι εμπορεύσιμα)

Στόχος είναι η κατανόηση του αντίκτυπου σε όλα τα σημαντικά είδη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και περιορισμός των απορρίψεων μέσα στα επιτρεπτά όρια. Αυτό είναι και αντικείμενο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON2020 που υλοποιούμε παράλληλα στην Καβάλα (Διαβάστε για το πρόγραμμα MINOUW εδώ).

5. Συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με τους πληθυσμούς των κητωδών και τις διατροφικές τους ανάγκες στο Βόρειο Αιγαίο και ανάληψη δράσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων εφόσον υφίσταται περιβαλλοντικό πρόβλημα

Στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση -άμεση ή έμμεση- της αλιείας στους πληθυσμούς των κητωδών.