«Ανοίγουν» 86 νέες θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ. Πόσες αντιστοιχούν στην Καβάλα

Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, οι προθεσμίες και οι προϋποθέσεις-Αναλυτικοί πίνακες με τις αμοιβές και τις ειδικότητες οι οποίες αφορούν στη δομή της Καβάλας

Νέος… αέρας για τις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, καθώς για πρώτη φορά «ανοίγει» ένα πρόγραμμα για νέες και νέους επιστήμονες η οποίοι θα βοηθήσουν σημαντικά τη λειτουργία των δομών του Κέντρου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους/-ες στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών και για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσονται συνολικά 86 θέσεις.

Συγκεκριμένα:

 • Καβάλα: 36 θέσεις
 • Δράμα: 29 θέσεις
 • Ξάνθη: 10 θέσεις
 • Κομοτηνή: 11 θέσεις

Οι αιτήσεις και τα κριτήρια

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (μπείτε εδώ), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι/-ες άνεργοι/-ες στο μητρώο του ΟΑΕΔ, οι οποίοι/-ες είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών (εφεξής ωφελούμενοι/-ες), οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισηςούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ωφελούμενοι/-ες πρέπει:

 • να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018)
 • να έχουν συμπληρώσει έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018)

Η προθεσμία των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 στις 12:00.

Οι αμοιβές

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ανέρχονται:

 • για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) έως 1.040 ευρώ
 • για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) έως 990 ευρώ

Για τους ωφελούμενους/-ες οι οποίοι/-ες διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντιστοίχως:

Μεταπτυχιακό

 • για την κατηγορία ΠΕ έως 1.090 ευρώ
 • για την κατηγορία ΤΕ έως 1.040 ευρώ

Διδακτορικό

 • για την κατηγορία ΠΕ έως 1.140 ευρώ
 • για την κατηγορία ΤΕ έως 1.090 ευρώ

Δείτε τους πίνακες με τις ειδικότητες στην Καβάλα