Σαν… ψέματα: Πρωταπριλιά «βγαίνει» ο ανάδοχος που θα ορθώσει ξανά τον πεσμένο φάρο της Ραψάνης

Το έργο θα κοστίσει στον Δήμο Καβάλας περίπου 250.000 ευρώ και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο

Μόλις λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου «προστασίας και διαμόρφωσης της ακτής της Ραψάνης», τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, ο ένας εκ των δύο «φάρων» (φωτοσημαντήρων) που τοποθετήθηκαν στον τεχνητό ύφαλο που είχε δημιουργηθεί… έπεσε.

Ενάμιση χρόνο μετά και κατόπιν έγκρισης της δαπάνης για την αποκατάστασή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, η Δημοτική Αρχή διενεργεί ανοιχτή δημοπρασία για επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φωτοσημαντήρα στον ύφαλο της Ραψάνης» προϋπολογισμού μελέτης 199.596,78 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 4 (τέσσερεις) μήνες από την υπογραφή της συμβάσης.

Υπενθυμίζεται ότι η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης είχε καταψηφίσει την εν λόγω δαπάνη, με τον επικεφαλής της Χρήστο Ποτόλια να καταγγέλλει την «ευκολία» με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο πείστηκε για το ότι για τη ζημιά έφταιγαν όχι οι κακοτεχνίες του έργου, αλλά ο «κακός μας ο καιρός» (διαβάστε περισσότερα εδώ).