Επιμελητήριο Καβάλας: Γιατί στην Ήπειρο εντάχθηκαν επιχειρήσεις στο ΕΣΠΑ και στην ΑΜΘ όχι;

Επιστολή διαμαρτυρίας στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Βιομηχανίας, γιατί προτάσεις με την ίδια βαθμολογία, εγκρίθηκαν στην μια περίπτωση και στην άλλη απορρίφθηκαν…

Για ακόμα μια φορά το Επιμελητήριο της Καβάλας επανέρχεται στο θέμα της ένταξης νέων τουριστικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στις αδικίες που παρατηρούνται σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα τους. Με αφορμή την απόφαση ένταξης σ’ αυτό, 1304 επενδυτικών σχεδίων, διαπιστώνεται με έκπληξη ότι προτάσεις που έχουν βαθμολογηθεί  από 91,04 ως 90,03 έχουν τεθεί εκτός για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ αντίθετα είναι εντός για την Περιφέρεια της Ηπείρου!

Γι’ αυτό το λόγο στάλθηκε επιστολή διαμαρτυρίας, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του Μάρκο Δέμπα, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας Στέργιο Πιτσιόρλα, τον Υφυπουργό Στάθη Γιαννακίδη, τον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή καθώς και στους βουλευτές της Περιφέρειας ΑΜΘ. Στην επιστολή αυτή τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται αλλοιωμένα και ζητείται η διόρθωση τους, ενώ επισημαίνεται ότι αν δεν συμβεί αυτό θα ακολουθηθεί η νομική οδός.

Ακολουθεί η επιστολή διαμαρτυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας

«Αν δεν διορθωθεί η απόφαση θα κινηθούμε νομικά»

«Διαβάσαμε με προσοχή την Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ», της 5η Απριλίου  ΑΔΑ ΩΤΚ4465ΧΙ8-5ΗΥ, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον χίλια τριακόσια τέσσερα (1.304) επενδυτικά σχέδια συνολικής επιχορηγούμενης Δημόσιας Δαπάνης 201.429.737,15 ευρώ.

Με μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώσαμε για μια ακόμα φορά, για την συγκεκριμένη Δράση, το γεγονός ότι κάποιοι στο Υπουργείο σας, λειτουργούν πρόχειρα, κι εκθέτουν την αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Αναφερόμαστε στο περίεργο και αρνητικό εκείνο γεγονός, ότι προτάσεις με βαθμολογίες από 91,04 ως 90,03 δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ενώ συμπεριλαμβάνονται οι εν λόγω βαθμολογίες για την Περιφέρεια της Ηπείρου, που είναι και στην Ομάδα 1.

Με αυτή την απόφαση αλλοιώνονται τα αποτελέσματα και αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε γίνει αποδέκτες σωρείας διαμαρτυριών, από επιχειρηματίες – επενδυτές, μέλη των Επιμελητηρίων μας, για την κατάσταση που δημιουργείται και για την αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων που αναρτήσατε.

Πιστεύουμε ότι ενέργειες και αποφάσεις σαν κι αυτή, που δυστυχώς έρχεται και σε συνέχεια της προηγούμενης διαμαρτυρίας μας που σας κοινοποιήσαμε, με την επιστολή μας την 10η Ιανουαρίου 2019, δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα για εκείνες τις επενδυτικές ενέργειες,  αλλά και προκαλούν περισσότερα προβλήματα στην επιχειρηματική, επαγγελματική και εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.

Επιπλέον, μας λυπεί το γεγονός πώς ακόμα και σήμερα, δεν διαφαίνεται εκ μέρους του Υπουργείου σας, η πρόθεση να επιλύσετε την κατάφωρη αδικία, που έγινε εις βάρος της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην προηγούμενη ανάρτηση των αποτελεσμάτων την 21/12/2018 & την 28/12/2018.

Για τους παραπάνω λόγους, θα θέλαμε ως ελάχιστο, να αποσύρεται την απόφαση της 5ης Απριλίου 2019, και να προβείτε στην ορθή έκδοση αυτής, καθώς και να μας απαντήσετε για το πως θα αποκαταστήσετε την αδικία για την Περιφέρεια μας, έτσι ώστε να ενταχθούν οι επιχειρήσεις εκείνες που πρέπει και δικαιούνται να ενταχθούν.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν επιδιορθωθούν οι αποφάσεις σας, θα βρεθούμε στην δυσάρεστη εκείνη θέση, να κινηθούμε με όλους εκείνους τους τρόπους που το νομικό σύστημα της χώρας μας παρέχει, για την διασφάλιση των μελών του  Επιμελητηρίου μας».