Τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ζητούν νέο πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης

Επιστολή των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ προς τον Περιφερειάρχη, Χρήστο Μέτιο

Να μπουν περισσότεροι ΚΑΔ στο πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης που ήδη «τρέχει», αλλά και να ξεκινήσει ο διάλογος για ένα νέο πρόγραμμα μιας και είναι πλέον σίγουρο ότι οικονομική κρίση ιδιαίτερα μετά και το δεύτερο γενικευμένο κλείσιμο της αγοράς, συνεχίζεται με καταστρεπτικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις, ζητούν από τη διοίκηση της Περιφέρειας τα Επιμελητήρια της ΑΜ-Θ.

Με επιστολή τους προς τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο τον καλούν σε διάλογο και συνεργασία για την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Ακολουθεί η επιστολή των Επιμελητηρίων στον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ.

«Άλλες Περιφέρειες έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειες για νέο πρόγραμμα»

«Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, από την πρώτη στιγμή που παραλάβαμε το πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» – (Μη επιστρεπτέας), τονίσαμε παραλήψεις και προτείναμε βελτιώσεις. Ήδη άλλες Περιφέρειες, όπως η Περιφέρεια Αττικής, ανακοίνωσε την ένταξη 11 επιπλέον ΚΑΔ, στο πρόγραμμα  στήριξης των επιχειρήσεων, μέσα στους οποίους περιλαμβάνονται οι Ασφαλιστές και οι επιχειρήσεις franchise. Από την πρώτη μας επιστολή, σας επισημαίναμε την ανάγκη προσθήκης επιπλέον ΚΑΔ στο πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκειμένου να μην αδικηθεί καμία επιχείρηση. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει γίνει παρόλο που αφορά επιχειρήσεις πληττόμενες από την πανδημία.

Αυτό όμως που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, και σας προτείνουμε, προς άμεση υλοποίηση, είναι δημιουργία ενός νέου προγράμματος Μη επιστρεπτέας για το 2021, αφού είναι αποδεκτό ότι η οικονομική κρίση ιδιαίτερα μετά και το δεύτερο γενικευμένο κλείσιμο της αγοράς, συνεχίζεται με καταστρεπτικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις μας. Οι περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειες αυτές και με διαβούλευση και συνεργασία με τα Επιμελητήρια, προετοιμάζονται για τη δημιουργία  και έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, ενός τέτοιου προγράμματος με νέα ενισχυμένα κονδύλια. Είναι θεσμική μας υποχρέωση, Περιφέρειας και Επιμελητηρίων, να συνεργαστούμε για την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Ζητούμε από τον Περιφερειάρχη και τη διοίκηση της Περιφέρειας, να εισακουστούν οι προτάσεις μας προκειμένου να μην αδικηθεί καμία επιχείρηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σας καλούμε σε  διαβούλευση με τα Επιμελητήρια -τον θεσμοθετημένο σύμβουλο του κράτους-που εκπροσωπούν στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ 40.000 επιχειρήσεις. Τα προβλήματα είναι τεράστια και συνεχώς διογκώνονται, απαιτείται συνεργασία από όλους τους φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταστροφική κρίση».