ΤΕΕ-ΑΜ: Το πρόγραμμα των εξετάσεων χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος

Οι εξετάσεις θα γίνουν διαδικτυακά και οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνδεθούν με την ηλεκτρονική πλατφόρμα τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα εξέτασης

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας ανακοινώνει το πρόγραμμα εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιούλιος 2021 για όλες τις ειδικότητες μηχανικών που έχουν επιλέξει ως εξεταστικό κέντρο το τμήμα της Καβάλας:

Πολιτικοί Μηχανικοί
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 15:30

Αγρονόμοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 18:00

Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 15:30 και Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 15:30

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 16.00

Μηχανικοί Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 16:30

Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 16:30

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 17.00

Χημικοί Μηχανικοί
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 17:30

Μηχανικοί Περιβάλλοντος
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021, ώρα έναρξης 15:30

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από απόσταση, με τη χρήση εφαρμογής παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επιλέξουν την ημερομηνία και ώρα εξέτασής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ.

Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συνδέονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα εξέτασης.