Επιμελητήριο Καβάλας: Συμμετοχή στην 3η Διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Erasmus +, στο Gdansk της Πολωνίας

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να αναπτύξει μια Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την Αναβάθμιση Τεχνικών και Μηχανικών στον τομέα των Μηχανικών Κατασκευών και της Μηχατρονικής

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Καβάλας, κατά τη διετία 2020-2022, στο  Ευρωπαϊκό Προγράμματος Erasmus+, (Δράση ΚΑ202/στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης), με τίτλο “Active Learning Community for Upskilling Technicians and Engineers” και κωδικό εγκεκριμένου σχεδίου2020-1-BG01-KA202-079042, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιήθηκε από τις 06.04.2022 έως και τις 08.04.2022, στο Gdansk της Πολωνίας, η 3η διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος.

Στη συνάντηση το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησαν η Σούζη Μαυρομμάτη, διευθύντρια του Επιμελητηρίου και η Δέσποινα Παρασύρη, συνεργάτης του Επιμελητηρίου.

Φορέας-συντονιστής του έργου είναι το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Gabrovo της Βουλγαρίας και στη σύμπραξη συμμετέχουν επίσης, το Πολυτεχνείο του Gdansk της Πολωνίας, το Περιφερειακό Εμπορικό Επιμελητήριο της Πομεράνια στο Gdansk, το Πανεπιστήμιο του Nis της Σερβίας και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Nis της Σερβίας, η Thrakia Economic Zone της Βουλγαρίας, ενώ από την Ελλάδα εταίρος του Επιμελητηρίου Καβάλας είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Φυσικής.

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της συνεχώς εξελισσόμενης βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Βιομηχανία 4.0, έχει ως στόχο να αναπτύξει μια Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την Αναβάθμιση Τεχνικών και Μηχανικών στον τομέα των Μηχανικών Κατασκευών και της Μηχατρονικής.

Η έναρξη της συνάντησης πραγματοποιήθηκε στο Πολυτεχνείο του Gdansk όπου κάθε αποστολή παρουσίασε την εξέλιξη του προγράμματος σε κάθε χώρα καθώς και τον σχεδιασμό για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια, για ηλεκτρολόγους και μηχανικούς, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας, σε στοχευμένα γνωστικά αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τα μέλη της κοινοπραξίας στην εταιρεία Rockfin, η οποία είναι μια παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία μηχανικής που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και τη συντήρηση συστημάτων πετρελαίου και καυσίμου για αεριοστρόβιλους, ατμοστρόβιλους, γεννήτριες, συμπιεστές και συστήματα μετάδοσης κίνησης και ελέγχου υψηλής πίεσης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο του Gdansk (Science and Technology Park of Gdansk). Το Πάρκο είναι ένας τόπος συνάντησης για την επιστήμη, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις. Είναι ένα κέντρο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση. Μαζί με επιχειρηματίες, ερευνητές και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει δημιουργηθεί ένα φιλικό οικοσύστημα που διευκολύνει την ανάπτυξη των εταιρειών καθώς συνδυάζεται η επιστήμη με τις επιχειρήσεις, τονώνοντας την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες που βασίζονται σε μοναδικές ιδέες.

Στο πλαίσιο της συνάντησης υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Καβάλας και του Περιφερειακού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Πομεράνια στο Gdansk, διάρκειας τριών ετών. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Καβάλας Μάρκος Δέμπας και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Πομεράνια στο Gdansk  Jarosław Filipczak.  Σκοπός αυτού του μνημονίου συνεργασίας είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της καινοτομίας για την επιτυχή ανάπτυξη της οικονομίας των δύο χωρών και των επιχειρήσεων.

Η επόμενη συνάντηση της κοινοπραξίας του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο Plovdiv της Βουλγαρίας. Η συνάντηση αυτή θα είναι η τελική και θα σημάνει την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος στην διεύθυνση https://allcute.eu/el/