Η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ για το 2017 (όλα τα θέματα)

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή, συνεδριάζουν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για πρώτη φορά μέσα στο νέο έτος 2017. Ακολουθεί η πλήρης αναφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
1.1 Έγκριση του θεωρημένου ετήσιου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη
Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας, έτους 2017. Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας κ .Ανδρέας Τσίγγης.
1.2 Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας των
Δασικών Υπηρεσιών Ν. Έβρου, έτους 2017. Εισηγητής: O Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Ν. Εβρου κ. Χρήστος Τρομπούκης.
1.3 Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος εκτέλεσης Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη
Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Ν. Ξάνθης, έτους 2017. Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δασών N. Ξάνθης κ. Παναγιώτης Μουχταρίδης.
1.4 Έγκριση Προγράμματος Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας, έτους 2017. Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας κ. Διαμαντής Σταγγίδης.
1.5 Έγκριση Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης, έτους 2017. Εισηγήτρια: Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Δ/νσης Δασών Ν Ροδόπης κα. Μαρίνα Γκοτσαρίδου.
1.6 Έγκριση Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, έτους 2017. Εισηγήτρια: Η υπάλληλος της Δ/νσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κα. Ελένη Σιμογιάννη.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.
2.1 Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής α) πολυσύχναστων παραλιών- λουτρικών εγκαταστάσεων β) χορήγηση αδειών εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
2.2 Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
2.3 Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1 Επικύρωση τoυ απομαγνητοφωνημένου πρακτικού 19ης συνεδρίασης έτους 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.