Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Κίνδυνος να μη δημοπρατηθούν έργα εντός του 2017 λόγω συνεχών νομοθετικών αλλαγών

Ανακοίνωση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Χρήστου Μέτιου μετά από σχετική σύσκεψη για την καθυστέρηση στην εκτέλεση δημοσίων έργων στην Περιφέρεια λόγω των συνεχών αλλαγών στη νομοθεσία

Με το Νόμο 4472/2017 ορίστηκε ότι η δημοπρασία δημοσίων έργων θα γίνεται μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και ως ημερομηνία έναρξης της νέας διαδικασίας ορίστηκε η 20η Οκτωβρίου 2017. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ προγραμμάτισε τις διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τα έργα της με ορίζοντα αυτήν την ημερομηνία.

Ωστόσο, με νέο νόμο που ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Αυγούστου 2017, η ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας άλλαξε και από τις 20 Οκτωβρίου μεταφέρθηκε στις 25 Ιουλίου 2017. Την ίδια ώρα όμως, η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Η μετάθεση της ημερομηνίας προς τα πίσω ουσιαστικά «πάγωσε» κάθε διαγωνιστική διαδικασία, με τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Χρήστο Μέτιο να επισημαίνει ότι «αν σε αυτό συνυπολογίσουμε και τον απαιτούμενο χρόνο για την αναγκαία εκπαίδευση των υπαλλήλων της Περιφέρειας, είναι πολύ πιθανό να μη δημοπρατηθούν έργα εντός του 2017».

Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν σε σύσκεψη που συγκάλεσα στην έδρα της Περιφέρειας με τη συμμετοχή των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και στελεχών όλων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ενώ επισημαίνεται ότι τα προβλήματα αυτά είναι κοινά σε ολόκληρη τη χώρα.