Οι αποφάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου ΑΜΘ στην 8η τακτική του συνεδρίαση

Ομοφωνία των συμβούλων σε όλα τα θέματα εκτός από τον καθορισμό λατομικών περιοχών σε Έβρο και Ξάνθη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την 8η Τακτική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε ημέρα Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, αποφάσισε σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν τα εξής:

1.Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από την 8η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το  θέμα που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ελένη Δημούδη-Τζατζαΐρη, εγκρίθηκε ομόφωνα.

2.Έγκριση έκδοσης απόφασης σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμ. 13 «ΚΥΠΡΙΝΟΣ – ΚΟΜΑΡΑ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΜΕΝΙΟ» στη γέφυρα Κομάρων και στο Δευτερεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο «Μηλιά – Κόμαρα – Άρζος – Μαράσια» για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α΄» για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ». Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Βενετίδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

3.Έγκριση Τροποποίησης Eτήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2019. Tο θέμα που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ζωή Κοσμίδου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

4.Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο ερευνητικό έργο TIMING (Technologies for timely decIsion MakING) του Ευρωπαïκού προγράμματος-πλαισίου HORIZON 2020 (επανυποβολή πρότασης). Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, εγκρίθηκε ομόφωνα.

5.Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο ερευνητικό έργο Enhancing Risk management Through Human factors – developing RESILIENT COMMUNITIES (EARTH – RESILIENT COMMUNITIES) του Ευρωπαïκού προγράμματος-πλαισίου HORIZON 2020 (επανυποβολή πρότασης). Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, εγκρίθηκε ομόφωνα.

6.Γνωμοδότηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 46 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α), αναφορικά με την ανεπάρκεια αδρανών υλικών, λόγω απουσίας καθορισμένων λατομικών περιοχών στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και την υποβολή εισήγησης από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον καθορισμό λατομικών περιοχών στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου. Για το θέμα που εισηγήθηκε η Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αναστασία Κασάπη, το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ του καθορισμού λατομικών περιοχών.

7.Γνωμοδότηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 46 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α), αναφορικά με την ανεπάρκεια αδρανών υλικών, λόγω της απουσίας καθορισμένων λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης  και την υποβολή εισήγησης από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον καθορισμό λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα  Ξάνθης. Για το θέμα που εισηγήθηκε η Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αναστασία Κασάπη το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ του καθορισμού λατομικής περιοχής.

8.Επικύρωση των πρακτικών της 9ης, 10ης, 11ης, 12ης, 13ης,14ης, 15ης και 16ης Συνεδρίασης, έτους 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης. Για την επικύρωση των πρακτικών που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωσή τους.

9.Επικύρωση των πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης,4ης, 5ης,6ης και 7ης Συνεδρίασης, έτους 2019  του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για την επικύρωση των πρακτικών που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωσή τους.