Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ: Με τηλεδιάσκεψη η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2021

Εισηγητής του σχεδίου που θα τεθεί προς έγκριση στην ειδική συνεδρίαση, θα είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Τρύφων Εξάρχου

Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορoνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του Προέδρου του, θα προβεί σε ειδική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 13-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους  2021».

Εισηγητής του σχεδίου θα είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τρύφων Εξάρχου.