Καβάλα: Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου στο κεντρικό ρέμα του Πρίνου Θάσου

«Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες προχωράμε σε έργα ουσίας, επενδύοντας στην πρόληψη, προστατεύοντας πολίτες, περιουσίες και υποδομές» σχολιάζει για το έργο ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Κώστας Αντωνιάδης

Υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ/Π.Ε. Καβάλας και της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αμμοκράτη στο Κεντρικό Ρέμα του Οικισμού Πρίνου», προϋπολογισμού 145.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να κατασκευαστεί ανάβαθμος συγκράτησης φερτών κατά πλάτος της κοίτης σε τμήμα του κεντρικού ρέματος του οικισμού Πρίνου-Θάσου. Επιπλέον για την προστασία του αναβαθμού θα κατασκευαστούν συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) εκατέρωθεν αυτού προκειμένου να επιτευχθεί η στερέωση και να αποφευχθεί η διάβρωση των πρανών της κοίτης.

«Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες προχωράμε σε έργα ουσίας, επενδύοντας στην πρόληψη, προστατεύοντας πολίτες, περιουσίες και υποδομές», σχολιάζει ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Κώστας Αντωνιάδης.