Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία: Ένα έργο που εκθέτει σε κινδύνους τα οικοσυστήματα της Θάσου και την υγεία των κατοίκων

Η παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ κατέθεσε επερώτηση προς τη Διοίκηση της Περιφέρειας με θέμα την «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Νήσου Θάσου»

Επερώτηση με θέμα την «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Νήσου Θάσου», υπέβαλε η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία προς τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επερώτηση υπογράφεται και θα αναπτυχθεί από τον περιφερειακό σύμβουλο Καβάλας, Δημήτρη Λυμπεράκη και θα συζητηθεί στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αναλυτικά η επερώτηση

Η κατασκευή της ανωτέρω μονάδας πρόκειται να γίνει σε υδροφόρα περιοχή του Δ.Δ. Μαριών Θάσου, πλησίον του σημαντικού υδατορέματος «Λάκκος Μαριών» και όμορα των 3 κοινοτήτων: Μαριών, Σκάλας Μαριών και Καλυβίων Λιμεναρίων Θάσου.

Οι ανωτέρω κοινότητες δε διαθέτουν αποχετευτικό σύστημα και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), υποδομές απαραίτητες για την προστασία των νερών της περιοχής και για το μέλλον του τουρισμού σ αυτήν.

Και ενώ θα έπρεπε να επιχορηγηθούν πρωτίστως έργα κατασκευής αποχετευτικών δικτύων και μονάδων επεξεργασία λυμάτων, οι διοικήσεις του Δήμου Θάσου και ΔΕΥΑΘ ζητούν την έγκριση του παραπάνω έργου.

Οι κάτοικοι των περιοχών, μέσα από λαϊκές συνελεύσεις και κείμενα, που έχουν αποστείλει σε υπηρεσίες ή έχουν δημοσιεύσει, εκφράζουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην κατ αρχήν άσκοπη δημόσια δαπάνη ποσού 4.712.000 ευρώ για ένα έργο μη αναγκαίο, τη στιγμή που η διάθεση των απορριμμάτων και αποβλήτων όλων των κοινοτήτων της Θάσου γίνεται στο ΧΥΤΑ Καβάλας και από τον Μάρτιο του 2022 (μετά από την συναπόφαση δήμου Καβάλας και διοίκησης ΔΕΥΑ Καβάλας) θα κατασκευαστεί μονάδα ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης πλησίον ή εντός της ΒΙΠΕ Καβάλας.

Παράλληλα επισημαίνουν ότι η κατασκευή του έργου εκθέτει σε κινδύνους τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα του νησιού, τη δυνατότητα ύδρευσης και άρδευσης, την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των τριών κοινοτήτων και φυσικά τη δυναμική τουριστική ανάπτυξη.

Επειδή στη διαδικασία αδειοδότησης εμπλέκονται και υπηρεσίες της Περιφέρειας μας, ερωτάται η Διοίκηση της ΠΑΜ-Θ:

  1. Πόσο θεμιτή είναι η παραχώρηση πολύτιμης δασικής έκτασης για κατασκευή έργου που υποβαθμίζει το φυσικό και δασικό περιβάλλον, τη στιγμή που παρόμοια έργα κατασκευάζονται μόνο σε ΒΙ.ΠΕ και ΧΥΤΑ;
  2. Έχει ληφθεί υπ όψιν η ύπαρξη του σημαντικότερου και μεγαλύτερου υδατορέματος με την ονομασία «Λάκκος Μαριών» και η μεγάλης αξίας θαλάσσια περιοχή Μαριών Θάσου, που βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής ΖΕΠ του δικτύου, και η οποία αποτελεί το σημαντικότερο αλιευτικό πεδίο της Ελλάδας, τα αποθέματα του οποίου εξαρτώνται από την ποιότητα και ποσότητα των υδάτων των υδατορεμάτων που εκβάλλουν σ αυτό;
  3. Γιατί στη ΜΠΕ που υπέβαλε προς έγκριση η ΔΕΥΑ Θάσου προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού ΑΜ-Θ δεν αναφέρεται ο αριθμός των γεωτρήσεων ύδρευσης και άρδευσης, είτε είναι νομίμως αδειοδοτημένες είτε προς αδειοδότηση, ούτε προσδιορίζεται η γεωγραφική θέση τους επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη ΝΠΕ, ώστε να παρουσιαστούν οι αποστάσεις που υφίστανται;
  4. Γιατί δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για την εγκατάσταση της μονάδας και στη απόφαση χωροθέτησης, που υπεγράφη από τον Αντιπεριφεριάρχη κ. Πολίτη, δεν λαμβάνεται καθόλου υπ όψιν ότι στο ίδιο σημείο και σε ευρύτερη έκταση (15 στρεμμάτων) θα γίνει Μονάδα Επεξεργασίας Βοθρολυμάτων, που είναι ακόμη πιο επιβαρυντική περιβαλλοντικά;
  5. Η ΔΕΥΑ Καβάλας πρότεινε στη ΔΕΥΑ Θάσου, Παγγαίου και Νέστου να παραλαμβάνει τη λυματολάσπη των βιολογικών του νησιού και στη συνέχεια να την ξηραίνει ηλιακά  σε εγκαταστάσεις που θα γίνουν σε περιοχές απομακρυσμένες από κατοικήσιμη ζώνη, εκεί όπου βρίσκεται ο σημερινός ΧΥΤΑ. Την πρόταση αποδέχθηκε η ΔΕΥΑ Παγγαίου. Απεναντίας προκαλεί τουλάχιστον απορία η επιμονή της ΔΕΥΑ και του δήμου Θάσου να διαχειριστούν οι ίδιοι την κατασκευή ενός τόσο μεγάλου έργου που θα προκαλεί και πολύ μεγάλα έξοδα ετησίως.
  6. Μήπως πρέπει να επανεξεταστεί η απόφαση χωροθέτησης και να σταματήσει η διαδικασία έγκρισης Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων, αφού προηγουμένως ενημερωθούν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου; Τέτοιες αποφάσεις που αφορούν θέματα υγείας των κατοίκων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ευκαιριακά, λαμβάνοντας υπ όψιν μόνο το τουριστικό ένσημο και την «πολλαπλώς» εννοούμενη ανάπτυξη;