Περιφερειακή Επιτροπή ΑΜ-Θ έχει πλέον το ΠΑΣΟΚ (όλα τα ονόματα)

Ποιος ο ρόλος και ο στόχος του νέου οργάνου που εδρεύει στην Κομοτηνή

Συγκροτήθηκε σε σώμα την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 στην Κομοτηνή, η Περιφερειακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ύστερα από πρόσκληση του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Ιωάννη Γκαράνη. Γραμματέας εξελέγη παμψηφεί ο κ. Γκαράνης και αναπληρωτής Γραμματέας, παμψηφεί επίσης, ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης Ανέστης Αντωνιάδης.

Στην Περιφερειακή Επιτροπή επίσης συμμετέχουν: από τη Δράμα η Γραμματέας Ευγενία Χαρίσκου και ο αναπληρωτής Γραμματέας Δημήτριος Θεοδοσίου, από την Καβάλα αντιστοίχως οι Ιορδάνης Χοροζίδης (κεντρική φωτό) και Κρυστάλλης (Λάκης) Τζιτζιός, από την Ξάνθη οι Ανέστης Αντωνιάδης και Στυλιανός Τσετινές, από την Κομοτηνή οι Ιωάννης Γκαράνης και Ελευθέριος Νεδέλκος και από τον Έβρο οι Αλεξάνδρα Ποϊραζίδου και Κωνσταντίνος Μπακαλάκης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή θα συνεδριάζει κάθε μήνα και θα συγκαλεί ανά τετράμηνο το Περιφερειακό Συμβούλιο που λειτουργεί ως όργανο λογοδοσίας και συντονισμού με αναπτυξιακό και προγραμματικό χαρακτήρα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχει και η ΠΕ μαζί με τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τα μέλη των ΝΕ, τους Γραμματείς ΝΕ Νεολαίας, τους βουλευτές από την Περιφέρεια, διαβουλεύεται με τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που είναι επικεφαλής των παρατάξεων για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους εκπροσώπους των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών και άλλων οργανώσεων, όπως και με τα μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν πιστοποιηθεί, με στόχο τη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την Περιφέρεια.