Δημήτρης Εμμανουηλίδης: Ένα «δάσος» ανεμογεννητριών δεν εξυπηρετεί κανέναν

Ανοίγει θέμα για τα ενεργειακά δίκτυα με την τοποθέτησή του ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος με αφορμή την ενεργειακή αυτονομία της Τήλου

Με αφορμή το εγχείρημα της ενεργειακής αυτάρκειας της Τήλου, ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Εμμανουηλίδης κατέθεσε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής την άποψή του αναφορικά με το συσχετισμό της αειφόρου ανάπτυξης, του σεβασμού του περιβάλλοντος και των «εύθραυστων» φυσικών χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής.

Ο κ. Εμμανουηλίδης τόνισε ότι μια οικονομία κλίμακας, πρέπει να συνοδεύεται από περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τέτοια που να διασφαλίζει το περιβάλλον, αλλά και να δημιουργεί συνακόλουθα και αναπτυξιακές προοπτικές, «γιατί ένα περιβάλλον εμπλουτισμένο με τις ομορφιές που του έχει χαρίσει η φύση και με την προστασία του από τον ανθρώπινο παράγοντα, εννοείται ότι γίνεται πόλος έλξης για τον τουρισμό», όπως αναφέρει ο βουλευτής Καβάλας.

Διαβάστε αναλυτικά την τοποθέτηση του βουλευτή Καβάλας

Αν ήθελα να δώσω έναν τίτλο στην τοποθέτησή μου, θα έλεγα: «από τα μικρά, τα μεγάλα» υπό την έννοια ότι οι μικρές παρεμβάσεις υπό μορφή ψηφίδων, είναι αυτές που μπορούν σε μια προοπτική χρόνου να δημιουργήσουν ένα καινούριο μωσαϊκό ανάπτυξης και κοινωνικής ανάτασης στον τόπο μας.

Ξεκινώ από μια παραδοχή. Η πολιτική αναγκαιότητα της αποκέντρωσης και της τόνωσης της Αυτοδιοίκησης, είναι μια θέση που από όλους γίνεται παραδεκτή. Ωστόσο, αν για κάθε χώρα αυτό αποτελεί αναγκαιότητα, για τον τόπο μας εκτιμώ ότι αποτελεί όρο επιβίωσης. Γιατί αν η αποκέντρωση χρειάζεται για χώρες που έχουν μια μορφολογία ομογενοποιημένη, καταλαβαίνετε πόσο πιο απαραίτητο είναι αυτό να γίνει σε μια χώρα όπως η Ελλάδα η οποία αποτελεί μοναδικό πεδίο πολυμορφίας, μορφολογικής και κλιματολογικής.

Έρχομαι στο προκείμενο για να πω, ότι το κόστος της ενέργειας τόσο στο νησιώτικο σύμπλεγμα του Αιγαίου, όσο και στην ορεινή Ηπειρωτική Ελλάδα, είναι όχι απλώς δυσβάστακτο, αλλά απαγορευτικό. Ποιο είναι το κέρδος του εγχειρήματος της ενεργειακής αυτάρκειας της Τήλου; Είναι ότι έχουμε πρωτίστως μια οικονομία κλίμακας, αλλά παράλληλα έχουμε μια περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τέτοια που διασφαλίζει το περιβάλλον, ενώ δημιουργεί συνακόλουθα και αναπτυξιακές προοπτικές. Γιατί ένα περιβάλλον εμπλουτισμένο με τις ομορφιές που του έχει χαρίσει η φύση και με την προστασία του από τον ανθρώπινο παράγοντα, εννοείται ότι γίνεται πόλος έλξης για τον τουρισμό.

Έρχομαι να πω ότι εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ο υψηλός βαθμός συνέργειας που απαιτούν αυτά τα έργα μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών θεσμικών παραγόντων. Είδαμε ότι η αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος οφείλεται και στα ευήκοα ώτα της ίδιας της κοινωνίας, γιατί αν δεν γίνει ενεργός συμμέτοχος η κοινωνία, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επομένως, αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι η αντίληψη και η πρακτική υιοθέτηση της άποψης ότι ο κεντρικός σχεδιασμός στην Ελλάδα δεν είναι αυτός που πρέπει να έχει προτεραιότητα.

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην περιφερειακή συνείδηση ακόμα και στην πιο μικρή ψηφίδα, γιατί το εγχείρημα της Τήλου είναι προπομπός για να αντιμετωπιστεί όχι μόνο το πρόβλημα της ενέργειας, αλλά και μια αλυσίδα προβλημάτων στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου. Μπορεί να λέμε ότι η χώρα μας είναι ακριβή στη λειτουργία της, γιατί όντως είναι ακριβή, αλλά η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που δύνανται να απομειώσουν αυτό το κόστος λειτουργίας, αρκεί να υπάρχει ανοικτή ματιά από την πλευρά της κεντρικής εξουσίας στο να δοθούν πραγματικά αυτές οι δραστηριότητες και οι ευθύνες σε ανθρώπους που ζώντας στον τόπο τους έχουν όλη τη γνώση τόσο των προβλημάτων, όσο και των προοπτικών που ανοίγονται.

Επιτρέψτε μου να κλείσω με δύο-τρία ερωτήματα. Ακούστηκε ότι μια ανεμογεννήτρια θα τοποθετηθεί στο νησί. Αυτό έγινε, εφόσον η συνολική μελέτη βλέπει ότι δεν χρειάζονται περισσότερες; Αυτό το λέω υπό την έννοια της πρόσθετης περιβαλλοντικής προστασίας, γιατί αν δημιουργήσουμε ένα δάσος ανεμογεννητριών, νομίζω ότι δημιουργούμε άλλα προβλήματα, λόγου χάρη αισθητικής κακοποίησης, ή διατάραξης της αρμονικής λειτουργίας του οικοσυστήματος.

Το δεύτερο, τι γίνεται με τις μπαταρίες και την αντικατάστασή τους; Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι μπαταρίες έχουν ένα συγκεκριμένο χρόνο ζωής και πέραν αυτού δημιουργούν προβλήματα οικολογικής τους διαχείρισης. Οπότε και εκεί πρέπει να υπάρξει μια πρόνοια.

Ακόμη, τι προβλέπεται να γίνει με το ενεργειακό αυτό δίκτυο μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου; Ποιοι είναι οι χρήστες; Ποιοι είναι οι καρπωτές αυτού του εγχειρήματος;

Συγκεφαλαιώνοντας θα τόνιζα το θετικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνει στη χώρα μας το πιλοτικό ενεργειακό εγχείρημα της Τήλου, του ακριτικού αυτού νησιού που πρωτοπορεί στη διασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας και γενικά στη διασφάλιση της πραγματικής αειφορίας. Αυτονόητο χρέος, η Πολιτεία να συνδράμει στην υλοποίησή του με την απάλυνση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και με τη θέσπιση των διευκολυντικών νομοθετικών ρυθμίσεων.