Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 28.05.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 11ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020 που θα πραγματοποιηθεί για ακόμη μία φορά μέσω τηλεδιάσκεψης

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ημερήσια διάταξη

1. Τροποποίηση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 174/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
2. Τροποποίηση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 189/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
3. Ανάκληση απόφασης 473/19 και έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές – μονώσεις σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς Δ.Ε. Φιλίππων».
4. Έγκριση της B’ Φάσης Συγκοινωνιακής Μελέτης μέρους της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζόδρομους».
5. Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της ολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2016».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας».
8. «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2017».
9. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές –Συντηρήσεις στο Δασάκι των Πεντακοσίων».
10. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμής Μονάδων Νέων Εργασιών, του έργου με τίτλο: «Κατασκευές-επισκευές-συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων 2019».
11. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου (σύμφωνα με το αρ. 156 του Ν. 4412/16), του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την χρήση των επί έλατον δαπανών, του έργου: «Αποκατάσταση Αποστράγγισης Οδών έτους 2018».
12. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις – αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2018».
13. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση ΔΕ Καβάλας έτους 2018».
14. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων – μηχανημάτων έργου.
15. Έγκριση κοπής επικίνδυνων δένδρων πεύκης του αλσυλλίου των Πεντακοσίων.
16. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθμ. 42/2020 Απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ -ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ¨ που αφορά την “Μηνιαία Οικονομική συμμετοχή γονέων βρεφών και νηπίων εγγεγραμμένων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2020 -2021”.
17. Έγκριση της με αριθμό 83/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την ‘’Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας (Ν.3463/2006, άρθρο 255, παρ.5) περί Αποζημίωσης Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», για την περίοδο από 17-09-2019 έως 12-01-2020.
18. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με στελέχη της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε (ΕΤΑΔ Α.Ε.), της Διαχειριστικής Αρχής του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος για θέματα του Δήμου, στις 21-25 Μαΐου 2020.
19. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
20. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Καβάλας Οικονομικού Έτους 2019.