50 προσλήψεις από το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας-Διαβάστε τις ειδικότητες που ζητούνται

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων του καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για το έτος 2017-2018

Νωρίτερα από ό,τι συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια δημοσιεύτηκε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 στον Τύπο της Καβάλας από τη Διοίκηση του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας η προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018.

Σε αντίθεση με περασμένες χρονιές επίσης, μαζί με τις θέσεις των Καθηγητών προκηρύσσεται και η θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Ωδείου. Συνολικά, προκηρύσσονται πενήντα θέσεις (50). Αναλυτικά:

 • Διευθυντής Μουσικής Εκπαίδευσης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής): 1 άτομο
 • Σύγχρονο Τμήμα: 5 άτομα (Ακορντεόν 1, Αρμόνιο 2, Ηλεκτρική Κιθάρα 1, Ηλεκτρικό Μπάσο 1)
 • Μουσική Προπαιδεία: 1 άτομο
 • Λαϊκή & Παραδοσιακή Μουσική: 2 άτομα
 • Ανώτερα & Υποχρεωτικά Θεωρητικά: 7 άτομα
 • Νυκτά (Κιθάρα): 7 άτομα
 • Έγχορδα: 7 άτομα (Βιολί 5, Βιολοντσέλο 2)
 • Βυζαντινή Μουσική: 1 άτομο
 • Κρουστά: 2 άτομα
 • Πληκτά (Πιάνο): 8 άτομα
 • Μονωδία: 3 άτομα
 • Πνευστά: 6 άτομα (Φλάουτο 3, Κλαρινέτο 1, Τρομπέτα 1, Σαξόφωνο 1)

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Ωδείου (εδώ) ή να παραλάβουν από τη Γραμματεία του ΔΩΚ τη σχετική αναλυτική προκήρυξη, η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες και απαριθμεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων συνυποβάλλονται στη Γραμματεία του Ωδείου (Βενιζέλου 67) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης – συγκεκριμένα από την Τετάρτη 6 έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 – κατά τις εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 15:00.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή στο κτίριο του Δημοτικού Ωδείου την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017. Εάν η τριμελής επιτροπή κρίνει αναγκαίο, θα καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη ή/και πρακτική δοκιμασία, έπειτα από τηλεφωνική ειδοποίησή τους την ίδια ημέρα.