Δήμος Καβάλας: Ετοιμάζεται η θερμοκοιτίδα πολιτιστικής βιομηχανίας στην Μεγάλη Λέσχη

Ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου “Crea Center” της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Black Sea Basin 2014 -2020 στο πλαίσιο της οποίας το εμβληματικό κτήριο της Καβάλας θα εξοπλιστεί κατάλληλα

Στις 28 και 29 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση (kick off) του έργου Crea Center της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Black Sea Basin 2014 -2020, στο πλαίσιο του οποίου η Μεγάλη Λέσχη εξοπλίζεται κατάλληλα για να λειτουργήσει ως θερμοκοιτίδα πολιτιστικής βιομηχανίας της πόλης μας.

Στην εν λόγω συνάντηση εκτός από τον Δήμο Καβάλας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την Ιώ Χατζηβαρύτη, επιστημονική συνεργάτιδα του Δημάρχου Καβάλας, Θόδωρου Μουριάδη, και την Ευφροσύνη Μπόσκου, στέλεχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Καβάλας, συμμετείχε και το σύνολο του εταιρικού σχήματος του έργου που περιλαμβάνει:

  1. Tον Δήμο του Cekmekoy (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία) που ηγείται του σχήματος.
  2. Tον Δήμο της Κωστάντζα (Ρουμανία)
  3. Tο Κέντρο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας της Ουκρανίας και
  4. Tον Δήμο Byala (Βουλγαρία)

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία εξαιτίας των περιορισμών του COVID19, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους φορείς που εκπροσωπούν και να μοιραστούν τα σχέδια και τις προσδοκίες τους για το διετές έργο Crea Centers.

Επιπλέον, ο Επικεφαλής Εταίρος (Δήμος του Cekmekoy) του Crea Centers, έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος του έργου, των απαιτήσεων της Διαχειριστικής Αρχής Black Sea Basin 2014 -2020 και των περιορισμών που διέπουν τις δράσεις αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση των δράσεων του πρώτου εξαμήνου και τον λεπτομερή τους προγραμματισμό για κάθε εταίρο του έργου.

Τέλος, η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, παρουσία όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης του Cekmekoy που φιλοξενούσε τη διοργάνωση και με τη διαδικτυακή συμμετοχή όλου του εταιρικού σχήματος.

Η εναρκτήρια αυτή συνάντηση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των εργασιών του προγράμματος, με άμεση προτεραιότητα για τον Δήμο Καβάλας, την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και τη μετατροπή του χώρου της Μεγάλης Λέσχης σε «εστία» καλλιτεχνικής δημιουργίας για 60 συμπολίτες μας, επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα. Παράλληλα, η ομάδα εργασίας του έργου προετοιμάζει το ανοιχτό κάλεσμα στους πιθανούς ωφελούμενους του έργου καθώς και τη σύσταση της αρμόδιας επιτροπής επιλογής των υποψήφιων καλλιτεχνών.

Η υποστήριξη των πολιτιστικών βιομηχανιών της πόλης αναμένεται να συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη όχι μόνο του πολιτισμού και του τουρισμού της πόλης της Καβάλας, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ανάστροφή της διαρροής νέου και αξιόλογου παραγωγικού δυναμικού, τη δημιουργία αξιόλογων εξαγώγιμών προϊόντων, τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του παραγόμενου  πολιτιστικού προϊόντος και τη συνακόλουθη αύξηση της ζήτησης.