Καβάλα: Η Δημοτική Καπναποθήκη γίνεται «Επίκεντρο» Πολιτισμού υπό την «ομπρέλα» του Υπουργείου Πολιτισμού

Επιχορήγηση 35.000 από το ΥΠΠΟΑ Προγράμματος Εξωστρέφειας του νέου Πολιτιστικού Κέντρου που αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του εντός του 2021

ΗΔημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ανακοίνωσε την έγκριση του αιτήματος παραχώρησης της αιγίδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών Σύγχρονου Πολιτισμού, καθώς και επιχορήγηση ύψους 35.000 ευρώ για την πρόταση με τίτλο «Ένα Πολιτιστικό Κέντρο “Επίκεντρο” Πολιτισμού».

Η εκπόνηση της συγκεκριμένης πρότασης που συμπεριελάμβανε θεωρητική τεκμηρίωση, οικονομική ανάλυση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είχε ως επίκεντρο την ενίσχυση της «εικόνας» του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας η οποία είναι πολύ σημαντική για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του. Δεδομένου ότι για πρώτη φορά ανοίγει τις πύλες του στο κοινό το 2021, ένα σχέδιο επικοινωνίας και εξωστρέφειας είναι απαραίτητο για να καθιερώσει την ταυτότητά του και να προβάλει τις δράσεις του.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η πρόταση «Ένα Πολιτιστικό Κέντρο “Επίκεντρο” Πολιτισμού» εγκρίθηκε μεταξύ εκατοντάδων άλλων από όλη την Ελλάδα και είναι μία από τις 39 που πέτυχαν την έγκριση του ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο της ενίσχυσης «Δράσεων μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών Σύγχρονου Πολιτισμού» σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση.

Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, μεταξύ των οποίων:

  • Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός των προτεινόμενων δράσεων.
  • Το περιεχόμενο της πρότασης, η καλλιτεχνική αρτιότητά της και η εμπειρία των εμπλεκόμενων φορέων.
  • Η συνάφεια της πρότασης με τους στρατηγικούς στόχους.
  • Η αξιοποίηση καινοτόμων μουσειακών εφαρμογών και προγραμμάτων.
  • Η πρωτοτυπία του προτεινόμενου έργου/δράσης.
  • Ο ολοκληρωμένος και ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός.
  • Η συνολική πολιτισμική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα, της ομάδας καθώς και των επιμέρους συντελεστών που τη συγκροτούν στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού αλλά και σε άλλες σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα κ.ά.