Μας ψεκάζουν οι νεοταξίτες, μας ψεκάζουν και οι κομμουνισταί!