Όταν περιμένεις με τις ώρες στη στάση, αλλά το λεωφορείο δεν λέει να φανεί…