Ηλεκτρονική σύνδεση της εφορίας με τα λογιστήρια

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα λυθεί μία σημαντική δυσχέρεια για τη φορολογική διοίκηση, καθώς θα λειτουργήσει ως μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής


 

Του Αντώνιου Μανδήλα

 


Ένα σημαντικό μέτρο για το χτύπημα της φοροδιαφυγής επιθυμεί να εφαρμόσει η ΑΑΔΕ με την ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με την εφορία. Αυτό προβλέπει την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τήρησης των φορολογικών βιβλίων και παράλληλα την υποχρεωτική ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων ή και μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών.

Με την ομιλία του στο Delphi Economic Forum III, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έθεσε το θέμα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και την καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού συστήματος τήρησης των φορολογικών βιβλίων. Σκοπός για τις φορολογικές αρχές είναι να γνωρίζουν εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο το ύψος των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων ή και ελευθέρων επαγγελματιών.

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει έναν τριπλό διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων των εκδιδόμενων τιμολογίων. Ο έλεγχος αυτός θα επιτευχθεί με την τήρηση των ηλεκτρονικών  βιβλίων (εσόδων-εξόδων κ.λπ), με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxisnet. Ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών θα περνάει αυτομάτως στο φάκελό του στο taxisnet. Η ηλεκτρονική διασύνδεση της ΑΑΔΕ θα λειτουργεί ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Συνεπώς η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα επαληθεύεται αμέσως με τα δεδομένα που θα έχουν καταχωρηθεί στα ηλεκτρονικά τηρούμενα βιβλία των εταιριών ώστε να μην υπάρχει πιθανό ενδεχόμενο φοροδιαφυγής και ανάγκη για υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Με τον τρόπο αυτό θα καταργηθεί η σημερινή διαδικασία εκτύπωσης και διακίνησης των τιμολογίων σε χάρτινη μορφή για όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων, διότι δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως λήπτη ούτε δυνατότητα καταχώρησης τιμολογίου εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως εκδότη.

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα λυθεί μία σημαντική δυσχέρεια για τη φορολογική διοίκηση, καθώς θα λειτουργήσει ως μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ταυτόχρονα όμως θα διευκολύνει τους φορολογούμενους σε επίπεδο εξοικονόμησης χρόνου και λαθών, χωρίς να απαιτείται η τήρηση φυσικού αρχείου των εκδιδόμενων παραστατικών.

Ο Αντώνιος Μανδήλας είναι προπτυχιακός φοιτητής Οικονομικών Επιστημών, ΠΑΜΑΚ, συνεργάτης του γραφείου Kalogiorgi Accounting