Ο ΟΘΑ Καβάλας διοργανώνει τα «Φιλίππεια 2022»

Η 8η ημερίδα προαγωνιστικών κατηγοριών κολύμβησης θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας στις 16 και 17 Απριλίου

Ο ΟΘΑΚ Καβάλας διοργανώνει την 8η Ημερίδα Προαγωνιστικών Κατηγοριών με την επωνυμία «Φιλίππεια 2022», που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας (50μ. με 8 διαδρομές, κλιματιζόμενη αίθουσα, θερμοκρασία Νερού 26,7 C) το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Απριλίου 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι, που ανήκουν στην δύναμη της ΚΟΕ, καθώς και σύλλογοι της αλλοδαπής που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον με κολυμβητές και κολυμβήτριες προαγωνιστικών κατηγορών 9 ετών(2013), 10 ετών (2012), 11 ετών (2011) &12 ετών (2010), με την προϋπόθεση Δελτίου ΚΟΕ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στα γραφεία του ΟΘΑΚ στο e-mail: [email protected] ή [email protected] το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ελληνικοί σύλλογοι μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστείλουν και φωτοαντίγραφο της αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου τους από την Γ.Γ.Α. Χωρίς την ειδική αθλητική αναγνώριση του ενδιαφερόμενου σωματείου δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή στους αγώνες.

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 15 € για κάθε αθλητή / τρια βάσει των αρχικών δηλώσεων συμμετοχής και θα κατατεθεί πριν την έναρξη της αγωνιστικής ενότητας το Σάββατο 16/04/2022 στην ταμία του συλλόγου.

Η τελετή έναρξης θα γίνει το Σάββατο 16/04/2022 στις 16:45 μ.μ και θα περιλαμβάνει παρέλαση στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι ομάδες .

Το πρόγραμμα των αγώνων

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:
Σάββατο 16/04/2022 (Ώρα Έναρξης 10:00 π.μ. )
50 μ. Ύπτιο Κορίτσια 9,10,11,12 ετών
50 μ. Ύπτιο Αγόρια 9,10,11,12 ετών
50 μ. Πρόσθιο Κορίτσια9,10,11,12 ετών
50 μ. Πρόσθιο Αγόρια 9,10,11,12 ετών
100 μ. Πεταλούδα Κορίτσια 11,12 ετών
100 μ. Πεταλούδα Αγόρια 11,12 ετών
200 μ.ΕλεύθεροΚορίτσια10,11,12 ετών
200 μ. Ελεύθερο Αγόρια 10,11,12 ετών

Σάββατο 16/04/2022 (Ώρα Έναρξης 17:00 μ.μ. )
50 μ. Πεταλούδα Αγόρια 9,10,11,12 ετών
50 μ. Πεταλούδα Κορίτσια 9,10,11,12 ετών
50.μ Ελεύθερο Αγόρια 9,10,11,12 ετών
50μ. Ελεύθερο Κορίτσια 9,10,11,12 ετών
100 μ. Πρόσθιο Αγόρια 10,11,12 ετών
100 μ. Πρόσθιο Κορίτσια 10,11,12 ετών
100 μ. Ύπτιο Αγόρια 10,11,12 ετών
100 μ. Ύπτιο Κορίτσια 10,11,12 ετών
400 μ. Ελεύθερο Αγόρια 11,12, ετών
400 μ. Ελεύθερο Κορίτσια 11,12, ετών

Κυριακή 17/04/2022 (Ώρα Έναρξης 09:30 π.μ. )
200 μ. Πρόσθιο Κορίτσια 11,12 ετών
200 μ. Πρόσθιο Αγόρια 11,12 ετών
100 μ. Ελεύθερο Αγόρια 9,10,11,12 ετών
100 μ. Ελεύθερο Κορίτσια 9,10,11,12 ετών
200 μ. Ύπτιο Αγόρια 11,12 ετών
200 μ. “Ύπτιο Κορίτσια 11,12 ετών
200 μ. Μ.Α Αγόρια 10,11,12 ετών
200 μ. Μ.Α.Κορίτσια 10,11,12 ετών