Δήμος Καβάλας: Απολογισμός της διαχείρισης του θέματος των αδέσποτων κατά τον Μάιο του 2017

Αντιμετωπίστηκαν 13 έκτακτα κτηνιατρικά περιστατικά, έγιναν 8 στειρώσεις και 3 περισυλλογές, ενώ 10 σκυλιά επανατοποθετήθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοτών του δήμου Καβάλας στο θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κατά τον μήνα Μάιο του 2017 από το αρμόδιο συνεργείο περισυλλογής και διαχείρισης του δήμου Καβάλας (Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας) έγιναν οι εξής δράσεις:

  • Αντιμετωπίστηκαν 13 έκτακτα κτηνιατρικά περιστατικά
  • Έγιναν 8 στειρώσεις θηλυκών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών)
  • Έγιναν 3 περισυλλογές
  • 10 σκυλιά επανατοποθετήθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον

Όλες οι παραπάνω ενέργειες έγιναν πλέον των καθημερινών εργασιών του συνεργείου δηλαδή τη σίτιση και υδροδότηση σε διάφορα σημεία του δήμου αλλά και την φροντίδα, καθαρισμό, κοινωνικοποίηση καθώς και σίτιση και υδροδότηση στον κλειστό χώρο της προσωρινής επανατοποθέτησης αδέσποτων που έχει διαμορφωθεί ειδικά.

Επίσης γνωστοποιείται ότι για όλα τα σκυλιά που γίνεται διαχείριση από την πλευρά του δήμου Καβάλας, πραγματοποιείται έλεγχος ύπαρξης microchip με το ειδικό scanner που διαθέτει η Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το ειδικό microchip, γίνεται η τοποθέτηση από τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται βιβλιάριο υγείας ενώ ταυτόχρονα εμβολιάζεται (πολλαπλό και αντιλυσσικό εμβόλιο). Μ’ αυτό τον τρόπο σταδιακά γίνεται η ηλεκτρονική σήμανση και εμβολιασμός όλων των αδέσποτων ζώων του δήμου.