Βγαίνει «εκτός» για 2 μέρες το πληροφοριακό σύστημα του δήμου Καβάλας

Βγαίνει «εκτός» και το «Σύζευξις»-Ποιες υπηρεσίες θα επηρεαστούν από τις εργασίες για τις εκτεταμένες αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα του δήμου

Ο δήμος Καβάλας ενημερώνει τους δημότες ότι την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα του δήμου. Αυτό συνεπάγεται την αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο, στις εφαρμογές και σε δικτυακά εκτυπωτικά μηχανήματα (θα επηρεαστεί επίσης η λειτουργία της τηλεφωνίας «Σύζευξις»).

Ο δήμος Καβάλας ζητά την κατανόηση των πολιτών για τα τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν όσον αφορά τις συναλλαγές και την επαφή τους με τις παρακάτω υπηρεσίες του:

 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Ληξιαρχείο-Δημοτολόγιο)
 • Δημοτική Αστυνομία
 • Τμήμα Εσόδων
 • Άδειες Καταστημάτων
 • Ανταποκριτής ΟΓΑ
 • Εισπράκτορες
 • Κέντρο Γυναικών Θύματα Βίας
 • Σχολικές Επιτροπές
 • Κοιμητήριο
 • Καθαριότητα
 • Συνεργείο
 • Κεντρικές Αποθήκες
 • Τμήμα ηλεκτροφωτισμού και συντηρήσεων,
 • Υπηρεσίες κτιρίου Lord (Ποιότητα Ζωής, ΔΕΥΑΚ)
 • Δημοτικό Ωδείο
 • Δημοτικό Κολυμβητήριο (Υποδοχή)
 • Κοινότητα Ν. Καρβάλης