Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 22.02.2018 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (238,24 τ.μ.)
2. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (236,48 τ.μ.)
3. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (112,62 τ.μ.)
4. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (480,07 τ.μ.)
5. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (101,09 τ.μ.)
6. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (410,25 τ.μ.)
7. Γνωμοδότηση για μίσθωση λατομικού χώρου μαρμάρου. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (617,51 τ.μ.)
8. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (157,21 τ.μ.)
9. Γνωμοδότηση για μίσθωση λατομικού χώρου μαρμάρου. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (988,42 τ.μ.)
10. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης) (832,00 τ.μ.)
11. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης) (523,00 τ.μ.)
12. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης) (895,65 τ.μ)
13. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης) (537,08 τ.μ.).
14. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας, έτους 2017».
15. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας, έτους 2017».

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.