Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 24.04.2018

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας με τo εξής θέμα:

1. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος επί της οδού Φιλίππου, του έργου “Ανάπλαση Κέντρου Κρηνίδων”.