Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 04.05.2018 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης 15414 τ.μ., στη Νέα Καρβάλη (αρ. 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012).
2. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη, στο Ο.Τ. 1047, στο Περιγιάλι Καβάλας.
3. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στην αρχική ιδιοκτησία 0101647, με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα α) το 01 στο Γ.727 και ΚΑΕΚ 210250810001 και β) το 01 στο Γ.728 και ΚΑΕΚ 210250811001, στο Περιγιάλι Καβάλας.
4. Αποκλεισμός τμημάτων του οδοστρώματος των οδών Μεσολογγίου, Περδίκα και Χειμάρρας, στο πλαίσιο λήψεως προσωρινών προστατευτικών μέτρων επί επικίνδυνων κτισμάτων.