Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 21.05.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Λήψη απόφασης προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ», ιδιοκτησίας ΤΣΑΡΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού Θάσου 19, στην Καβάλα, λόγω λειτουργίας του καταστήματος, χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης επομένως και χωρίς την υποβολή γνωστοποίησης.
2. Έρευνα λατομικού χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου Καβάλας. (Τοπική Κοινότητα Λιμνιάς)
3. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Ν. Ζυγός, του Δήμου Καβάλας.