Απεντόμωση και μυοκτονία σε σχολεία του δήμου Καβάλας

Παρεμβάσεις σε γυμνάσια και λύκεια από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Καβάλας, σε συνεργασία με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, η απεντόμωση και η μυοκτονία στις κτηριακές εγκαταστάσεις, (αίθουσες, διαδρόμους, γραφεία καθηγητών, τουαλέτες και άλλους χώρους) Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Καβάλας.

Οι εργασίες περιλάμβαναν τον περιμετρικό ψεκασμό όλων των χωρών της σχολικής εγκατάστασης και την μυοκτονία, με την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών, καθώς και την αλλαγή, επανατοποθέτηση τρωκτικοκτόνου φαρμάκου στους ήδη εγκατεστημένους δολωματικούς σταθμούς. Οι εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες επειδή βρισκόμαστε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, για να διασφαλιστεί η υγεία των μαθητών και των καθηγητών. Ωστόσο, θα επαναληφθούν όπου και όποτε κριθεί αναγκαίο, στο υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς.