Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 14.11.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 22ης Συνεδρίασης

Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, στις 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στη συμβολή των οδών Ομονοίας & Γαλλικής Δημοκρατίας.
2. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 431/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας και λήψη νέας αναφορικά με τον «Καθορισμός τιμής χρέωσης καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης».
3. Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
4. Έγκριση του Σχεδίου τροποποίησης της αριθ. 59/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (έγκριση τροποποίησης της αριθ. 326/2015 Α.Δ.Σ. –κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού Χρήσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων-Πλατειών).