Δήμος Καβάλας προς ιδιοκτήτες οικοπέδων: Καθαρίστε τα από χόρτα και εύφλεκτα υλικά

Ανακοίνωση εν όψει της επίσημης έναρξης της αντιπυρικής περιόδου με υπενθύμιση των σχετικών διατάξεων του Νόμου

Να φροντίζουν για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους από χόρτα και εύφλεκτα υλικά, καλεί με ανακοίνωση του ο δήμος Καβάλας, υπενθυμίζοντας τις διατάξεις των σχετικών Νόμων απ’ τους οποίους προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, εν όψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και μετά την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ο δήμος Καβάλας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών ή κοντά σ αυτές, να φροντίσουν άμεσα για τον καθαρισμό τους από χόρτα ή άλλα εύφλεκτα υλικά, τόσο εντός του οικοπέδου όσο και σε απόσταση 100 μέτρων περιμετρικά τους.

Συγκεκριμένα στην παρ. 26 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 αναφέρεται ότι: ‘’Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, πό τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα’’.

Τα ανωτέρω αναφέρονται ρητά και στην 4/87 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 724/Β’/22-12-1987)

Επίσης γνωστοποιείται το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα  περί «Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά» στο οποίο αναφέρεται:

‘’Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή όποιος: α. κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β. παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή και ιδίως η αστυνομική για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού’’».